Szkolenia w technologii e-learning
Wykaz kursów

Szkolenie w trybie e-learningowym udostępniane jest użytkownikowi na okres 60 dni. Po uzyskaniu dostępu materiał kursu może być przeglądany przez użytkownika wielokrotnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie ma ograniczeń w dostępie do materiału szkoleniowego w okresie aktywności kursu. Kurs jest wtedy dostępny po zalogowaniu użytkownika do portalu w katalogu kursów w pozycji Moje kursy.
Na życzenie użytkownika, firma Gambit może wystawić certyfikat potwierdzający fakt uczestnictwa w szkoleniu w trybie e-learningowym.
  • MapViewer: Tworzenie wizualizacji w formie map tematycznych na bazie mapy Polski z podziałem administracyjnym na województwa, powiaty i gminy

    Materiał kursu omawia podstawy pracy w środowisku programu MapViewer. Skierowany jest do początkujących użytkowników programu. Prezentuje zastosowanie programu i system pomocy wraz z dostępnymi ze strony producenta tutorialami. Omawiane jest środowisko programu, jego podstawowe elementy oraz tworzenie w nim map tematycznych. Poruszane są również kwestie pracy z managerem warstw oraz omówione rodzaje map tworzonych w programie takich jak mapa słupkowa, kartogram, mapa przepływu i inne.
    Opis kursu
    Cena netto: 499,00 PLN
    Dodaj do koszyka