E-learning

Szkolenia na odległość

Gambit Centrum Szkoleniowe oferuje szkolenia na odległość. Szkolenia w technologii e-learning bazują na nagraniach sesji pracy z programem. Nagrania zawierają zrzut ekranu podczas pracy z programem, uzupełniony o komentarz słowny lektora. W charakterze lektorów wystąpili długoletni użytkownicy programów specjalizujący się w różnorodnych ich zastosowaniach. W technologii e-learning oferowane są szkolenia z zakresu zastosowania programu Mathematica oraz programów Origin, Surfer, Grapher, Mathcad, MapViewer i Voxler.

Szkolenia opracowane zostały w standardzie SCORM, co osobom korzystającym ze szkoleń w tej technologii umożliwia zapoznawanie się z treścią szkolenia podczas wielu niezależnych sesji odbywających się w różnych odstępach czasu, pozwalając zawsze rozpocząć kolejną sesję od miejsca, w którym zakończona została sesja poprzednia.

Szkolenia przygotowane są w przejrzystej formie, jako sekwencja slajdów programu Adobe Captivate. Większość slajdów zawiera link do uruchomienia sekwencji video demonstrującej prezentowane na slajdach funkcje programu będącego przedmiotem szkolenia. Materiał video w każdym szkoleniu stanowi łącznie prezentację obejmującą ok. 180 minut nagranych sesji pracy programem.

W katalogu szkoleń poza pełnymi wersjami kursów z każdego tematu, dostępne są krótkie pokazy szkoleń. Wersja pokazowa dostępna jest dla wszystkich gości portalu. Pełne wersje szkoleń dostępne są dla zalogowanych osób, które wykupiły dostęp do określonego tematu.