Szkolenia stacjonarne

W systemie szkoleń stacjonarnych realizowane są zarówno szkolenia podstawowe, obejmujące tematy dla użytkowników początkujących, jak i szkolenia dla osób pracujących już w środowisku programów, do których adresujemy tematy zaawansowane. Na szkolenia podstawowe zapraszamy też potencjalnych użytkowników programów, dla których prezentowane zagadnienia z zakresu podstaw ich obsługi dadzą możliwość zapoznania się z programem przez zakupem jego licencji.
Oferta szkoleń stacjonarnych obejmować będzie docelowo ponad 30 tematów szkoleń, z czego większość stanowić będą szkolenia dla zaawansowanych użytkowników.

Szkolenia są prowadzone w klimatyzowanej sali szkoleniowej wyposażonej w 15 stanowisk komputerowych dla osób biorących udział w szkoleniu. Szkolenia prowadzone są w trybie warsztatów komputerowych, podczas których prelegent prowadzący zajęcia demonstruje kolejne zagadnienia z programu szkolenia, a osoby uczestniczące w kursie realizują kolejne ćwiczenia na własnych stanowiskach komputerowych.