Logo mathcada

Szkolenia w technologii e-learning

 

Demo kursu

  • Realizacja obliczeń matematycznych i komponowanie raportów w strukturze arkusza programu Mathcad Prime

    Prezentacja zawiera 14 spośród 39 slajdów dostępnych w pełnej wersji kursu, pokazujących ogólny zakres materiału pełnego szkolenia. Treść kilku slajdów zilustrowana został materiałem video, będącym fragmentem pełnych sekwencji video zawartych w kompletnym materiale szkoleniowym. Wersja demostracyjna oddaje także konstrukcję kursu oraz zaznajamia z elementami technicznymi, które wykorzystano w kursie do przekazania treści merytorycznych.
    Kurs opracowano na bazie programu Mathcad Prime 3.1.