Logo Grapher
Szkolenia w technologii e-learning
Wykaz kursów

Szkolenie w trybie e-learningowym udostępniane jest użytkownikowi na okres 60 dni. Po uzyskaniu dostępu materiał kursu może być przeglądany przez użytkownika wielokrotnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie ma ograniczeń w dostępie do materiału szkoleniowego w okresie aktywności kursu. Kurs jest wtedy dostępny po zalogowaniu użytkownika do portalu w katalogu kursów w pozycji Moje kursy.
Na życzenie użytkownika, firma Gambit może wystawić certyfikat potwierdzający fakt uczestnictwa w szkoleniu w trybie e-learningowym.
  • Grapher: Wizualizacje w układzie kartezjańskim i biegunowym oraz tworzenie przestrzennych i płaskich wykresów trzech zmiennych w środowisku programu Grapher.

    Materiał kursu omawia podstawy pracy w środowisku programu Grapher. Skierowany jest do początkujących użytkowników programu. Prezentuje zastosowanie programu i system pomocy. Omawiane jest środowisko programu, jego podstawowe elementy oraz tworzenie w nim tematycznych wykresów. Poruszane są również kwestie pracy z managerem warstw, managerem obiektów, różnymi rodzajami danych źródłowych oraz omówione rodzaje tworzonych w programie wykresów.
    Opis kursu
    Cena netto: 499,00 PLN
    Dodaj do koszyka