E-learning

Tutorial

Tutorial to ogólnie dostępny mini-kurs e-learningowy, który w przystępny sposób oswaja użytkownika ze strukturą, organizacją, sposobem przekazu treści oraz funkcjonalnościami, które występują w oferowanych przez firmę Gambit kursach oraz starterach e-learningowych. To swego rodzaju „instrukcja obsługi”.

Został on oparty o ten sam schemat, który wykorzystano przy tworzeniu najnowszej wersji kursów oraz starterów. Jego struktura, organizacja, zastosowany sposób przekazywania treści oraz funkcjonalności odpowiadają tym, które znajdują się w zasobach e-learningowych oferowanych przez firmę Gambit.

Tutorial polecamy jako przygotowanie do pracy z naszymi produktami e-learningowymi.

  • Tutorial - Kursy i Startery

    Tutorial omawia od strony technicznej pracę z dowolnym zaktualizowanym do nowej wersji kursem e-learningowym oraz starterem. Skierowany jest on do użytkowników, którzy po raz pierwszy stykają się z kursami firmy Gambit w nowej postaci.