Szkolenia w technologii e-learning
Wykaz kursów

Szkolenie w trybie e-learningowym udostępniane jest użytkownikowi na okres 60 dni. Po uzyskaniu dostępu materiał kursu może być przeglądany przez użytkownika wielokrotnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie ma ograniczeń w dostępie do materiału szkoleniowego w okresie aktywności kursu. Kurs jest wtedy dostępny po zalogowaniu użytkownika do portalu w katalogu kursów w pozycji Moje kursy.
Na życzenie użytkownika, firma Gambit może wystawić certyfikat potwierdzający fakt uczestnictwa w szkoleniu w trybie e-learningowym.
 • Mathematica: Komponowanie dokumentu łączącego tekst, obliczenia i grafikę oraz realizacja obliczeń i wizualizacji w jego strukturach.

  Materiał kursu omawia podstawy pracy w środowisku programu Mathematica. Skierowany jest do początkujących użytkowników programu. Prezentuje środowisko programu, omawia strukturę dokumentu jakim jest Mathematica Notebook oraz wprowadza użytkownika w podstawowe informacje o obiektach funkcjonujących w środowisku programu. Omawia podstawowe elementy składni języka i prezentuje wybrane komendy z zakresu obliczeń numerycznych i symbolicznych. Wprowadza w zagadnienia tworzenia wizualizacji w formie wykresów 2D i 3D oraz ich modyfikacji w trybie on-line.
  Kurs opracowano na bazie programu Mathematica 8.
  Wiadomości rozszerzające realizowano w oparciu o program Mathematica 9 oraz Mathematica 10.


  Opis kursu
  Cena netto: 499,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Mathematica: Procedury graficznej prezentacji danych oraz zagadnienia programowania grafiki w zastosowaniu do wizualizacji danych.

  Materiał kursu omawia podstawy pracy w środowisku programu Mathematica i skierowany jest do jego początkujących użytkowników. Prezentuje rodzaje danych, wykresy funkcji w programie Mathematica oraz wprowadza użytkownika w podstawowe informacje o tworzeniu grafik 2D i 3D. Omawia podstawowe sposoby tworzenia grafik rastrowych, animacji i łączenia obiektów różnego typu.
  Kurs opracowano na bazie programu Mathematica 8.
  Opis kursu
  Cena netto: 499,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Mathematica: Narzędzia interaktywnej modyfikacji obiektów i ich zastosowanie do tworzenia profesjonalnych prezentacji danych z różnych dziedzin.

  Materiał kursu omawia zasady pracy w środowisku programu Mathematica. Prezentuje poszczególne funkcje wyświetlania w programie Mathematica, ich zastosowanie oraz różnice pomiędzy nimi. Omawiane są też funkcje przełączania, przycisków i wykorzystywania zaawansowanych funkcji animacji interaktywnych.
  Kurs opracowano na bazie programu Mathematica 8.
  Opis kursu
  Cena netto: 499,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Mathematica: Podstawowe procedury obliczeniowe w zakresie rachunku symbolicznego i numerycznego oraz ich zastosowanie w analizie danych i generowaniu raportów.

  Materiał kursu omawia podstawowe procedury obliczeniowe w środowisku programu Mathematica. Porusza kwestie analizy danych i generowania raportów. Kurs prezentuje środowisko programu, omawia procedury obliczeniowe i ich zastosowanie w analizie danych. Omawia podstawowe elementy składni języka i prezentuje wybrane komendy z zakresu obliczeń numerycznych i symbolicznych.
  Kurs opracowano na bazie programu Mathematica 9.
  Przedstawione zagadnienia obejmują wersje 8,9,10 oraz 11 programu Mathematica.

  Opis kursu
  Cena netto: 499,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Mathematica: Rachunek różniczkowy i całkowy w środowisku programu Mathematica

  Materiał kursu omawia procedury związane z rachunkiem różniczkowym i całkowym w programie Mathematica. Prezentuje różne metody definiowania pochodnych zwyczajnych oraz cząstkowych, a także całek nieoznaczonych i oznaczonych, w tym niewłaściwych i wielokrotnych. Pochodne oraz całki są wprowadzane za pomocą odpowiednich komend, jak i specjalnej palety ułatwiającej tworzenie dokumentów. Kurs przedstawia różne metody prezentacji wyników, jak również praktyczne zastosowania rachunku różniczkowego i całkowego do zagadnień analizy matematycznej.
  Kurs opracowano na bazie programu Mathematica 10.
  Opis kursu
  Cena netto: 499,00 PLN
  Dodaj do koszyka
 • Mathematica: Metody analityczne i numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych w środowisku programu Mathematica

  Materiał kursu omawia procedury związane z rozwiązywaniem równań różniczkowych zwyczajnych oraz cząstkowych w środowisku programu Mathematica. Prezentuje różne formy zapisu równań różniczkowych. Pokazane również zostaje jak zadać zagadnienie Cauchy’ego. Równania różniczkowe są rozwiązywane metodami analitycznymi oraz numerycznymi. W kursie zademonstrowane są przykłady równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych opisujących rzeczywiste zjawiska.
  Kurs opracowano na bazie programu Mathematica 10.

  Opis kursu
  Cena netto: 499,00 PLN
  Dodaj do koszyka