Realizacja obliczeń matematycznych i komponowanie raportów w strukturze arkusza programu Mathcad Prime

ikona1.gifMathcad

mathcad.png Realizacja obliczeń matematycznych i komponowanie raportów w strukturze arkusza programu Mathcad Prime

Szkolenie bazuje na nagraniach sesji pracy z programem Mathcad Prime, tzw. screencastach. Z poziomu pokazu slajdów wywoływane są sekwencje video zawierające zrzut obrazu ekranu komputera z punktu widzenia użytkownika uzupełnione o komentarz słowny lektora. W prezentowanym szkoleniu zawarte jest ponad 200 minut nagrań video.

UWAGA!
Kurs opracowano na bazie programu Mathcad Prime 3.1.
Zakupiony dostęp do zasobów jednego kursu e-learningowego trwa bez ograniczeń pełne 60 dni
.

51_Mbez35x33.png  program kursu

 1. Wprowadzenie do programu Mathcad Prime
  - obszar roboczy programu
  - elementy interfejsu użytkownika
  - omówienie zakładek
  Math, Input/Output,  Functions,  Matrices/Tables Plots, Math Formatting, Text Formatting, Calculation, Document, Resources
  - proste obliczenia w programie Mathcad
  - skróty klawiszowe
 2. Obliczenia symboliczne
  - menu Symbolics
  - omówienie poleceń
  Symbolic evaluation, Expand,  Factor, Solve, Simplify, Collect, Substitute, Coeffs, Parafrac
 3. Wektory losowe i rozkład prawdopodobieństwa
 4. Funkcje i zmienne zakresowe
  - omównienie i prezentacja funkcji wbudowanych
  - definiowanie własnych funkcji
  - obliczanie funckji
 5. Praca z tekstem
  - arkusz jako interaktywny tekst matematyczny
  - zakładka Document
  - zakładka Formating
  - formatowanie tekstu
 6. Praca z jednostkami fizycznymi
  - menu jednostek fizycznych Units
  - wstawianie jednostek do równań
  - przykładowe zadania z wykorzystaniem jednostek fizycznych
 7. Wektory
  - wyznaczanie modułu
  - mnożenie wektorów
  - wyznaczanie wersorów
  - iloczyn skalarny dwóch wektorów
  - przykładowe zadania na wektorach
 8. Macierze
  - zakładka Matrices/Tables
  - definiowanie macierzy
  - indeksowanie macierzy w programie Mathcad
  - wyznaczniki macierzy
  - dodawanie macierzy
  - mnożenie macierzy
  - macierz odwrotna
 9. Równania i układy równań
  - wprowadzanie równań
  - instrukcje Find
  -
  blok rozwiązujący Solve Block
 10. Wykresy 2D
  - zakładka wykresów Plot
  - menu Insert Plot
  - rysowanie wykresu 2D
  - edycja poszczególnych składowych wykresu
  - zmiana typu wykresu
 11. Wykresy 3D
  - wykresy funkcji dwóch zmiennych
  - rysowanie wykresu
  - edycja składowych wykresu
 12. Wykresy 3D
  - rysowanie wykresu
  - edycja wykresów: zmiana koloru, grubości linii itd.
  - zmiany zakresu osi
 13. Programowanie funkcji własnych
  - instrukcje warunkowe
  - pętle
 14. Pochodne i całki
  - operator pochodniej Derivative
  - symbol całkowania (całki oznaczone i nieoznaczone)
 15. Praca z Excel Component
 16. Praca z obiektami wstawianymi do arkusza
  - polecenia: Text Box i Text Block
  - wklejanie tekstu z MS Word
  - wstawianie arkusza MS Excel do programu
 17. Przykłady zadań rozwiązanych w programie:
  - programowanie własnych funkcji - przykłady
  - pole trójkąta opisanego na trzech punktach
  - instrukcja if w funkcji
  - ugięcie belki
  - maksimum funkcji
  - rzut ukośny
  - analiza ryzyka
  - lemniskata Bernoulliego
  - tożsamość cyklometryczna
 

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane
w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i
hasła możesz teraz założyć konto w serwisie.

Uzyskanie dostępu do kursu może potrwać od kilku
minut do kilkunastu godzin w zależności od
wybranego sposobu płatności.


Cena netto: 499,00 PLN
Dodaj do koszyka