Mathcad Starter

Materiał kursu omawia podstawy użytkowania programu Mathcad Prime 3.0,
jego proces instalacji, podstawy obsługi i sposoby używania programu do prowadzenia prostych obliczeń, definiowanie w programie zmiennych i funkcji, tworzenie wektorów i macierzy oraz rozwiązywanie równań i układów równań oraz tworzenie wykresów.

W starterze i dołączonej do niego broszurze zostają poruszone następujące kwiestie:

1    INFORMACJE
      1.1    CZYM JEST MATHCAD
      1.2    INSTALACJA
     1.3    AKTYWACJA
              1.3.1    Aktywacja licencji Individual via Internet
              1.3.2    Aktywacja licencji Individual z posiadanym plikiem licencji
              1.3.3    Aktywacja licencji sieciowej Floating lub University
    1.4    PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU
              1.4.1    Okno programu
              1.4.2    Obszary
              1.4.3    Zapisywanie arkusza
              1.4.4    Konwertowanie plików mcd i xmcd
2    MATHCAD JAKO KALKULATOR
    2.1    ZAPIS WYRAŻEŃ ALGEBRAICZNYCH
    2.2    OBLICZENIA NA UŁAMKACH
    2.3    OPERATORY SIMPLIFY, EXPAND I FACTOR
              2.3.1    Operator simplify
              2.3.2    Operator expand
              2.3.3    Operator factor
    2.4    STAŁE MATEMATYCZNE I FIZYCZNE
3    DEFINIOWANE ZMIENNYCH I FUNKCJI
    3.1    ZMIENNE LOKALNE
    3.2    ZMIENNE GLOBALNE
    3.3    FUNKCJE
    3.4    ZMIENNE ZAKRESOWE
4    WEKTORY I MACIERZE
    4.1    WEKTORY I OPERACJE NA NICH
    4.2    MACIERZE
              4.2.1    Operacje na macierzach
              4.2.2    Wybrane funkcje
5    WYKRESY FUNKCJI
    5.1    WYKRESY DWUWYMIAROWE
              5.1.1    Wykresy w układzie kartezjańskim
              5.1.2    Wykresy biegunowe
    5.2    WYKRESY TRÓJWYMIAROWE
              5.2.1    Funkcje dwuargumentowe
              5.2.2    Funkcje parametryczne
              5.2.3    Dane macierzowe
              5.2.4    Wykres poziomicowy
6    ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ I UKŁADÓW RÓWNAŃ
    6.1    ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ
              6.1.1    Funkcja root
              6.1.2    Funkcja polyrooots
              6.1.3    Funkcja solve
    6.2    ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane
w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i
hasła możesz teraz założyć konto w serwisie.

Uzyskanie dostępu do kursu może potrwać od kilku
minut do kilkunastu godzin w zależności od
wybranego sposobu płatności.


Cena netto: 99,00 PLN
Dodaj do koszyka