Szczegółowe informacje

 •  
   

  Mathematica

  Wykorzystanie komputerów wieloprocesorowych do realizacji obliczeń równoległych w środowisku programu Mathematica.


  Cel kursu:
  Kurs zapozna uczestników z możliwościami zastosowania programu w obliczeniach równoległych. Omówione zostaną funkcje wykorzystywane przy inicjowaniu i sterowaniu obliczeniami równoległymi.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Osoby, które pragną usprawnić wykonywane obliczenia w środowisku programu Mathematica poprzez wykorzystanie komputerów wieloprocesorowych lub sieci w celu realizacji obliczeń równoległych.

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Mathematica na poziomie podstawowym.

  Program kursu:

  1. Wprowadzenie
   - idea obliczeń równoległych
        • skala przyspieszenia obliczeń i prawo Amdahla
        • taksonomia Flynna-Johnson’a
   - obliczenia równoległe w środowisku programu Mathematica
        • MathLink
   - trochę historii
   - geneza procesorów wielordzeniowych
   - początki obliczeń równoległych w środowisku Mathematica
   - oprogramowanie nowej generacji
   - miejsce programu Mathematica w "równoległej rewolucji"
  2. Struktura środowiska programu Mathematica
   - elementy składowe środowiska programu
   - proces sterujący i procesy obliczeniowe
        • łączność między procesami, klasyfikacja kerneli obliczeniowych
             » Local Kernel
             » Cluster Integration
             » Remote Kernels
             » Lightweight Grid Manager
   - zmienne systemowe środowiska obliczeń równoległych
        • zmienna systemowa $ProcessorCount
        • zmienna systemowa $KernelCount
        • zmienna systemowa $ConfiguredKernels
  3. Konfigurowanie i monitorowanie pracy systemu
   - podstawowe cechy obliczeń równoległych w środowisku Mathematica
   - konfiguracja obliczeń równoległych
        • sterowanie uruchamianiem kerneli obliczeniowych
        • konfiguracja kernela w zależności od jego rodzaju
             » lokalne jądro obliczeniowe
             » jądra obliczeniowe w lokalnej sieci komputerowej
             » jądra obliczeniowe w klastrach komputerowych
             » odległe jądra obliczeniowe
   - monitorowanie obliczeń równoległych
  4. Wstęp do obliczeń równoległych
   - przykład obliczeń sekwencyjnych i równoległych
        • przykład obliczeń sekwencyjnych, szeregowych
        • wersja równoległa tych samych obliczeń
   - uruchamianie kerneli lokalnych
   - podstawowe komendy obliczeń równoległych
        • automatyczne zrównoleglanie, komenda ParallelEvaluate
        • zarządzanie procesami równoległymi i obliczenia współbieżne
             » co to są atrybuty funkcji i ich rola w obliczeniach równoległych?
        • sterowanie obliczeniami współbieżnymi
             » EvaluationObject
             » ParallelSubmit
             » WaitAll
             » WaitNext
        • komunikacja i synchronizacja
             » SetSharedVariable
             » SetSharedFunction
             » UnsetShared
             » CriticalSection
  5. Inicjowanie obliczeń równoległych
   - dystrybucja definicji obiektów
   - zrównoleglanie automatyczne
        • komenda Parallelize
        • równoległa realizacja obliczeń za pomocą ParallelCombine
        • mapowanie funkcji i generowanie tablic
        • komenda ParallelTable
             » co robi funkcja Table?
             » jak to robi funkcja ParallelTable?
        • komenda ParallelMap
             » co robi funkcja Map?
             » co robi funkcja ParallelMap?
   - sekwencyjne sterowanie obliczeniami równoległymi
  6. Zarządzanie procesami równoległymi
   - komenda WaitAll
   - komenda WaitNext
  7. Dystrybucja definicji
  8. Mechanizm wirtualnej pamięci współdzielonej
  9. Czy wszystko można zrównoleglić?
   - co można liczyć równolegle?
   - czego nie można liczyć równolegle?
   - a może jednak równolegle?
  10. Obliczenia równoległe w przykładach
   - pierwiastki równania, mapowanie funkcji FindRoot
        • wariant sekwencyjny
        • wariant równoległy
   - wyznaczanie wartości π metodą Monte Carlo
        • sekwencyjne obliczenia przybliżenia wartości liczby π
        • wariant równoległy obliczeń przybliżenia liczby π
   - średnica zbioru punktów, opcja sekwencyjna i równoległa
  11. Licencyjne uwarunkowania obliczeń równoległych
   - Mathematica single-machine
   - grid Mathematica Local
   - grid Mathematica Server
   - Network Mathematica
   - zestawienie dostępnej liczby procesów dla licencji