Szczegółowe informacje

 •  
   

  Origin

  Origin: Graficzna wizualizacja danych.

  Cel kursu:
  Uczestnicy kursu zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystywania programu Origin do tworzenia zaawansowanych, graficznych prezentacji danych w formie wykresów 2D i 3D. Kurs zapoznaje uczestników ze szczegółami zaawansowanych procedur tworzenia wykresów oraz technik ich powielania. Każdy uczestnik kursu ma możliwość dogłębnego wniknięcia w technikę sporządzania dokumentów w formie raportów łączących na jednej stronie wykresy, opisy, arkusze danych i wyniki analiz.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Osoby zajmujące się analizą i wizualizacją danych liczbowych. Szkolenie jest skierowane do szerokiej grupy odbiorców, w tym pracowników naukowych, pracowników małych firm i wielkich korporacji, administracji publicznej i agencji rządowych, do wszystkich dla których wizualizacja danych jest częścią codziennej pracy, a zakres ich obowiązków wymaga sporządzania raportów zawierających zestawienia liczbowe i ich graficzną prezentację.

  Program kursu:

  1. Wstęp
   - krótkie przypomnienie struktury i przeznaczenia programu
   - pokaz slajdów w środowisku wizualizacji, które będą przedmiotem kursu
  2. Ważne informacje, które warto przypomnieć
   - folder roboczy, jego definiowanie, lokalizacja, współdzielenie
   - wskazówki wyboru lokalizacji foldera plików roboczych
   - lokalizacja plików
   - automatycznie modyfikowane menu programu
   - warianty analiz, wizualizacji i procedur importu
   - terminologia środowiska programu Origin, nazewnictwo obiektów
  3. Domyślne parametry pracy programu, ich edycja i udział w tworzeniu wizualizacji
   - parametry ważne dla procedur wizualizacji i ich edycja
  4. Arkusz
   - wiersze nagłówkowe i ich rodzaje
   - definiowanie wierszy nagłówkowych użytkownika
   - rola wierszy nagłówkowych w procedurach wizualizacji danych
   - wiersze nagłówkowe w opisach na rysunkach
   - wiersze nagłówkowe w wykresach grupowych
   - panel Worksheet Organizer
   - definiowanie raportu w strukturach arkusza
   - procedura Worksheet Query i jej zastosowanie w procedurach wizualizacji
   - krótkie przypomnienie mechanizmu rekalkulacji
  5. Przypomnienie podstaw w zakresie tworzenie wykresów
   - struktura strony wizualizacji
   - poziom strony rysunku (Graph Page)
   - poziom warstwy rysunku (Graph Layer), moduł Layer Management
   -
   poziom wykresu
  6. Co to jest Master Page?
  7. Zaawansowane zagadnienia z zakresu tworzenia wykresów 2D
   - reguły automatycznego wyboru danych do wykresu
   - inicjowanie wykresu od pustego szablonu
   - inicjowanie wykresu po wyborze danych
   - tworzenie wykresów przy użyciu okna Plot Setup
   - „rysunek w rysunku”
   - modyfikacja wybranych punktów na wykresie punktowym
   - elementy języka skryptowego w opisie legendy
   - mechanizm przerywania osi liczbowych
   - wykresy grupowe i grupy wykresów
   - modyfikacja wykresów panelowych
  8. Wizualizacje 3D
   - różne struktury danych i odpowiadające im procedury wizualizacji
   - nakładanie kilku wykresów 3D i manipulowanie przeźroczystością powierzchni
  9. Komponowanie raportów
   - kreowanie nowych stron graficznych na bazie istniejących, opcja Merge Graph Windows
   - tworzenie raportów przez użycie opcji New Layout