Szczegółowe informacje

 •  
   

  Origin

  Origin: Podstawy analizy danych w środowisku programu.

  Cel kursu:
  Uczestnicy kursu zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystywania programu Origin do prowadzenia analizy danych w bardzo szerokim zakresie. Zdobywają wiedzę o dostępnych procedurach analizy i ich parametrach. Zdobyta w tym zakresie wiedza poszerzona jest o technikę definiowania raportów, w których wyniki analiz są jedną z ważniejszych pozycji, obok tabelarycznych zestawień danych i wykresów.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Osoby zajmujące się analizą i wizualizacją danych liczbowych. Szkolenie jest skierowane do szerokiej grupy odbiorców, w tym pracowników naukowych, pracowników małych firm i wielkich korporacji, administracji publicznej i agencji rządowych, do wszystkich dla których wizualizacja danych jest częścią codziennej pracy, a zakres ich obowiązków wymaga sporządzania raportów zawierających zestawienia liczbowe i ich graficzną prezentację.

  Wymagania wstępne:
  Podstawowa znajomość obsługi programu Origin w zakresie edycji wykresów.

  Program kursu:

  1. Wstęp
   - krótkie przypomnienie struktury i przeznaczenia programu
   - pokaz slajdów w środowisku wizualizacji, które będą przedmiotem kursu
   - przegląd metod analizy danych w środowisku programu Origin
  2. Ważne informacje, które warto przypomnieć
   - automatycznie modyfikowane menu programu
   - warianty analiz
   - terminologia środowiska programu Origin, nazewnictwo obiektów
  3. Arkusz
   - przypomnienie ogólnej struktury arkusza
   - krótkie przypomnienie mechanizmu rekalkulacji
   - arkusz jako narzędzie analizy danych
   - automatyczna modyfikacja struktury arkusza jako efekt pracy procedura analizy danych
   - arkusz jako szablon analizy
  4. Analiza danych inicjowana z poziomu arkusza danych
   - inicjowanie analizy danych z poziomu okna arkusza danych
   - przebieg analizy danych na przykładzie procedury wyznaczania parametrów statystyki opisowej
   - okno parametrów analizy danych i jego sekcje
   - wybór danych wejściowych
   - sekcje parametrów analizy danych
   - sekcje definiowania struktury wyników analizy i ich lokalizacji
  5. Analiza danych inicjowana z poziomu okna wykresu
   - serie danych na wykresie i seria aktywna
   - użycie narzędzia Regional Data Selector do definiowania zakresu danych do analizy
  6. Powielanie raz wykonanych analiz
   - arkusz szablonu analizy danych
   - technologia filtrów Theme jako narzędzie definiowania szablonów analizy
  7. Podstawowe rodzaje analiz, ich parametry i format wyników
   - wyznaczanie parametrów statystyki opisowej
   - rozkłady częstości
   - testowanie hipotez
   - analiza wariancji ANOVA
   - liniowe i nieliniowe procedury dopasowania krzywych
   - dopasowanie pików
  8. Co to są gadżety w środowisku programu Origin?
   - wykorzystanie procedur Quick Fit, Quick Sigmoidal Fit i Quick Peaks
   - wyznaczanie parametrów zbocza sygnału
   - narzędzia analizy matematycznej: Differentiate, Integrate, Interpolate
  9. Komponowanie raportów zawierających wyniki analiz
   - kreowanie nowych stron graficznych na bazie istniejących, opcja Merge Graph Windows
   - tworzenie raportów przez użycie opcji New Layout