Szczegółowe informacje

 •  
   

  Mathcad

  Obliczenia statystyczne i analiza danych.


  Cel kursu:
  W czasie trwania kursu prezentowane są uczestnikom możliwości wykorzystania programu Mathcad do analizy danych i obliczeń statystycznych.


  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Pracownicy naukowi, inżynierowie i technicy zajmujący się analizą danych.

  Wymagania wstępne:
  Ogólna znajomość środowiska Windows i znajomość podstawowych pojęć statystycznych.

  Program kursu:

  1. Teoria skal pomiarowych
  2. Struktury danych
   - zmienne (napisowe, liczbowe, wektorowe, macierzowe)
   - operacje agregacyjne
   - operacje wyszukiwania
  3. Instrukcje programowania
   - wyrażenia złożone
   - funkcje
   - zmienne lokalne i przypisanie wartości
   - instrukcja warunkowa
   - pętla wyliczeniowa
   - przerwanie pętli
  4. Operacje wejścia/wyjścia
   - zapis i odczyt plików w formacie tekstowym PRN
   - zapis i odczyt plików w formacie CSV
   - zapis i odczyt plików w formacie MS Excel
  5. Metody wstępnej obróbki danych
   - filtracja danych odstających
   - normalizacja
   - standaryzacja
   - studentyzacja
  6. Statystyki opisowe
   - miary położenia
   - miary rozrzutu
   - kwantyle i kwartyle
   - histogramy i wykresy pudełkowe
  7. Estymacja przedziałowa
   - symulacja numeryczna
   - estymacja przedziałowa wartości średniej
   - estymacja przedziałowa wariancji
  8. Interpolacja i aproksymacja
   - interpolacja funkcją odcinkowo-liniową
   - interpolacja funkcjami sklejanymi
   - aproksymacja funkcją liniową
   - aproksymacja uogólnionym modelem liniowym GLM
  9. Korelacja i jej wskaźniki
   - zależność liniowa i współczynnik korelacji Pearsona
   - zależność monotoniczna i współczynnik korelacji rangowej