Szczegółowe informacje

 •  
   

  Surfer

  Mapy izolinii i wizualizacja danych przestrzennych w środowisku programu Surfer.

  Cel kursu:
  Zapoznanie uczestników kursu z podstawami reprezentowania danych w trzech wymiarach. W trakcie szkolenia omawiany jest materiał teoretyczny, dotyczący zagadnień podstawowej obsługi programu oraz tworzenia map wektorowych, konturowych i powierzchniowych. Kursanci poznają również metody tworzenia siatki mapy, która jest niezbędna do przedstawiania danych w układzie 3D. Wiedza ta jest na bieżąco utrwalana przez szereg ćwiczeń praktycznych, począwszy od prezentacji przygotowanych plików do tworzenia własnych danych i porównywania efektów pracy własnej oraz innych kursantów.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Osoby, które mają na co dzień kontakt z przedstawianiem danych na podstawie badań i analiz z zakresu ochrony środowiska, geologii, geografii, hydrologii, leśnictwa, oceanologii, meteorologii, ale również socjolodzy. Wszyscy korzystający z rozkładu przestrzennego mogą odkryć nowe narzędzie używane przez ponad 100000 specjalistów od 20 lat na całym świecie.

  Program kursu:

  1. Do czego służy Surfer?
   - podstawowe cechy programu
   - jak powstaje mapa
   - przykładowe prezentacje
        • ukształtowanie terenu, mapa izolinii
        • ukształtowanie terenu, mapa wielowarstwowa
        • wielowarstwowe mapy doliny Wisły pod Krakowem
        • mapa wielowarstwowa Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim
        • rozkład  parametru na podkładzie z mapy skanowanej
        • operacje na siatce griddingu – wycinanie wzdłuż konturów
  2. Interfejs użytkownika i podstawy pracy z programem
   - pierwsza mapa izolinii
   - elementy interfejsu użytkownika
        • opcje menu głównego
        • paski narzędziowe i okna managerów
        • praca z managerem obiektów
        • pasek stanu
        • ustawianie domyślnych parametrów pracy programu
        • konfigurowanie środowiska po instalacji
   - praca z arkuszem danych
        • arkusz danych, wprowadzanie informacji
        • modyfikacja danych, operacje kolumnowe
        • statystyki opisowe dla zakresu danych
        • akceptowalne formy danych
        • zapisywanie i drukowanie arkusza
        • parametry systemowe związane z pracą w arkuszu
        • ograniczenia wielkości arkusza
  3. Regularna siatka wartości
   - co to jest regularna siatka wartości?
   - gridding, czyli tworzenie regularnej siatki wartości
        • jak pracują procedury griddingu?
        • pliki grd jako format zapisu siatki
        • podstawowe parametry procedury griddingu
        • opcje okna ustawiania parametrów griddingu
        • wymagana wielkość pliku danych XYZ
        • zawartość raportu griddingu
        • zaawansowane parametry griddingu
             » filtracja danych wejściowych
             » procedura Cross Validation
             » zawartość raportu Cross Validation
             » metody griddingu i ich zaawansowane parametry
             » opcja Serach w procedurze griddingu
             » procedura Griddingu i ich nieciągłości (uskoki)
        • co zawiera raport griddingu?
        • porównanie metod griddingu
             » cechy charakterystyczne poszczególnych metod griddingu
             » wskazówki wyboru metody griddingu
             » interpolatory dokładne i wygładzające
             » dopasowanie metody griddingu do danych wejściowych
             » jakościowe kryteria doboru metody griddingu
        • wykorzystanie skryptu automatyzacji do porównania metod griddingu
   - podstawowe operacje na siatkach wartości
        • podgląd siatki griddingu w oknie Grid Node Editor
        • wygładzanie izolinii
             » wygładzanie konturów izolinii jako opcja edycji mapy izolinii
             » procedury wygładzania siatki griddingu
        • wygładzanie węzłów siatki
        • wizualizacja przestrzenna funkcji dwóch zmiennych
        • obliczenia objętości powierzchni
             » zawartość raportu obliczeń
        • przekroje mapy jako efekt operacji na siatce wartości
        • wykreślanie linii przekroju
        • przekrój, jako obiekt mapy
  4. Mapy i ich parametry
   - tworzenie map
        • pliki danych
        • tworzenie mapy izolinii i modyfikacja jej wyglądu
        • tworzenie mapy siatki powierzchniowej i modyfikacja jej parametrów
        • mapa powierzchniowa i modyfikacja jej wyglądu
        • parametry mapy wektorowej i jej dwa warianty
             » wariant jedno- i dwusiatkowy mapy wektorowej
        • wykorzystanie mapy rastrowej i reliefowej
        • prezentowanie punktów danych wejściowych na mapie
        • skalowanie mapy
             » modyfikacja osi mapy
             » skalowanie mapy
             » podziałka mapy
             » podziałka mapy i procedura automatycznego skalowania
  5. Automatyzacja mapy przez język skryptowy
   - przykładowy skrypt automatycznego uruchamiania wizualizacji
   - przykład współpracy z MS Word
   - skrypt analizy metodą walidacji krzyżowej
  6. Import i eksport danych
  7. Ustawienia strony i wydruk mapy
   - ustawienia strony
   - zmiana właściwości drukarki i drukowania