Szczegółowe informacje

 •  
   

  Surfer

  Operacje na siatkach wartości i zaawansowane techniki edycji map izolinii w wizualizacji zagadnień z zakresu monitoringu środowiska


  Cel kursu:
  Celem kursu jest ukazanie zastosowania programu Surfer w zagadnieniach związanych z monitoringiem środowiska. Uczestnicy zostaną zapoznani z szerokim wachlarzem filtrów dostępnych w programie i ich praktycznym użyciem. Sporo czasu zostanie poświęcone przeliczaniu zmiennych wartości siatki przy wykorzystaniu różnych metod. Omówione zostanie zastosowanie analizy Fouriera, analizy widmowej jak i modułu Grid Math w programie Surfer. Teoria zostanie poparta przykładami.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Osoby zajmujące się wizualizacją i analizą zagadnień związanych z monitoringiem środowiska:

  • analiza wysokorozdzielczych obrazów terenów zagrożonych wystąpieniem ruchów masowych
  • analiza szkód górniczych
  • analiza różnego typu powierzchni morfologicznych
  • analiza zmian nachylenia stoków, skarp (wyznaczanie obszarów intensywnych spływów powierzchniowych, identyfikacja obszarów narażonych na wzmożoną erozję lub terenów zagrożonych podtopieniami)

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Surfer w zakresie szkolenia podstawowego.

  Program kursu:

  1. Filtrowanie i wygładzanie
   - filtry liniowe
   - filtry nieliniowe
   - rozszerzenie krawędzi siatki wartości po operacjach filtrowania
   - metody rozwiązywania problemu efektu brzegowego
   - problem filtrowania węzłów o wartości wygaszającej
   - wygładzanie metodą spline
   - możliwe obszary zastosowania praktycznego filtrów liniowych i nieliniowych
  2. Edycja siatki wartości
   - wygaszanie węzłów siatki przy stałej geometrii siatki
   - składanie wielu siatek wartości w jednakowym układzie współrzędnych
   - zmiana formatu zapisu pliku siatki wartości
   - wyodrębnianie zdefiniowanych przez użytkownika podzbiorów siatki wartości
  3. Przekształcenia i charakterystyki siatki wartości
   - metody wykorzystujące pochodne kierunkowe
   - metody Terrain Modeling
   - przeliczanie zmiennych siatki wartości przy wykorzystaniu operatorów różniczkowych i całkowych
   - charakterystyka siatki wartości przy wykorzystaniu analizy Fouriera i analizy widmowej
   - operacje matematyczne na siatkach wartości