Szczegółowe informacje

 •  
   

  Grapher

  Wizualizacje w układzie kartezjańskim i biegunowym oraz tworzenie przestrzennych i płaskich, wykresów trzech zmiennych w środowisku programu Grapher.

  Cel kursu:
  Kurs skierowany jest do początkujących użytkowników programu Grapher. Uczestnicy zostaną zapoznani ze środowiskiem programu (interfejs, okna robocze, paski narzędzi, podstawy użytkowania programu, praca z oknami menadżerów). Główny nacisk zostanie położony na możliwości tworzenia różnych rodzajów wykresów w programie (wykresy 2D i 3D, wykresy biegunowe) i ich modyfikacjami. Przedstawione zostaną możliwości automatyzacji często wykonywanych zadań w programie Grapher. Służy do tego aplikacja Scripter. Większość przykładów pojawiających się na szkoleniu będzie dotyczyła zagadnień monitoringu środowiska.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Adresatami są osoby chcące w swojej pracy wykorzystywać program do wizualizacji różnego typu danych. Przykłady zastosowania skierowane będą głównie do osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z monitoringiem środowiska (inżynieria geologiczna, petrografia, geologia dynamiczna).

  Program kursu:

  1. Dane wejściowe/wyjściowe
   - pliki programu Grapher
   - pliki danych źródłowych (wejściowych)
   - export/import danych
  2. Interfejs użytkownika
   - ustawienia domyślne i parametry sterujące
   - podstawowe elementy interfejsu użytkownika
   - charakterystyka okien roboczych
   - charakterystyka pasków narzędziowych
   - zmiana zawartości pasków narzędziowych w zależności od potrzeb użytkownika
   - charakterystyka, edycja i praca z oknem menedżerów: obiektów, atrybutów (właściwości) obiektów, arkusza danych i skryptów automatyzacji
  3. Tworzenie wykresów
   - tworzenie wizualizacji (wykresów, map) z różnych poziomów środowiska programu
   - rodzaje wykresów 2D/3D dostępne w programie Grapher
  4. Edycja wykresu
   - selekcja obiektu i modyfikacja jego parametrów
   - zmiana typu wykresu
   - edycja punktów i ich etykiet
   - edycja osi liczbowych
   - edycja linii siatki i wypełnienia pola wykresu
   - przykłady wykresów stosowanych w monitoringu środowiska
  5. Automatyzacja często wykonywanych zadań
   - praca z rejestratorem skryptów
  6. Arkusz danych
   - przeliczanie współrzędnych pomiędzy układami biegunowym i kartezjańskim przy wykorzystaniu wewnętrznego arkusza danych
  7. Przykładowe wizualizacje danych
   - wykresy biegunowe
   - wykresy trójwymiarowe