Szczegółowe informacje

 •  
   

  Grapher

  Wykorzystanie bogatych możliwości graficznej prezentacji danych programu Grapher w raportach i sprawozdaniach tworzonych w środowisku edytorów tekstu.

  Cel kursu:
  Kurs skierowany jest do użytkowników programu Grapher, którzy zaznajomieni są już z podstawową jego obsługą. Kurs omawia możliwości i sposoby wykorzystania danych analizowanych w programie Grapher w aplikacjach pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint). Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania skryptów środowiska Scripter zawartego w programie Grapher do automatyzacji wizualizacji.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Adresatami są osoby wykorzystujące w swojej pracy program Grapher jako narzędzie do wizualizacji i analizy danych oraz chcący wykorzystać jego możliwości do sporządzania raportów czy prezentacji.

  Wymagania wstępne:
  Podstawowa umiejętność obsługi programu Grapher (w zakresie szkolenia podstawowego) oraz podstawy Visual Basic for Application.


  Program kursu:

  1. Wprowadzenie
  2. Przenoszenie wykresów do dokumentów MS Office
   - formaty graficzne eksportu danych
   - osadzanie obiektów
   - makropolecenia
  3. Skrypt jako narzędzie automatyzacji wizualizacji
  4. Tworzenie skryptów automatyzacji
   - Scripter jako środowisko edycji skryptów
        • uruchamianie skryptów i monitoring błędów
   - mechanizm automatycznego generowania skryptów
        • rejestracja sesji pracy z programem
  5. Struktura skryptu automatyzacji
   - Grapher jako obiekt środowiska Windows
   - hierarchia obiektów i dziedziczenie cech
   - hierarchia obiektów na przykładzie
   - okna dialogowe dla skryptów automatyzacji
   - ograniczenia w zakresie automatyzacji wizualizacji
  6. Makropolecenia systemu Windows
  7. Skrypty automatyzacji w środowisku MS Office
   - użycie skryptów automatyzacji z poziomu MS Word
   - wykresy programu Grapher w środowisku MS Excel
   - prezentacje PowerPoint z wykorzystaniem programu Grapher