Szczegółowe informacje

 •  
   

  MapViewer

  Metody analizy przestrzennej w środowisku programu MapViewer i ich wykorzystanie w procesie tworzenia map tematycznych.


  Cel kursu:
  Kurs porusza zaawansowane zagadnienia z obsługi programu MapViewer związane z analizą przestrzenną. Szkolenie wiele czasu poświęca na przedstwienie różnych sposobów selekcji danych. Przedstawione zostanie wykorzystanie pakietu Scripter do automatyzacji analizy przestrzennej.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym firmy Gambit Sp. z o.o. przy ul. Kordylewskiego 1.

  Adresaci kursu:
  Kurs skierowany jest dla osób chcących pogłębić swoją znajomość obsługi programu MapViewer w szczególności w obszarze analizy przestrzennej.
  Osoby zajmujące się analizą przestrzenną i wizualizacją danych na podkładzie z mapy. Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiej grupy odbiorców, w tym pracowników naukowych, pracowników małych firm i wielkich korporacji, administracji publicznej i agencji rządowych, posługujących się programem MapViewer na poziomie zaawansowanym.

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu MapViewer w zakresie szkolenia podstawowego.

  Program kursu:

  1. Wstęp
   - do czego służy MapViewer?
   - mapa Polski w formacie GSM bazą do wizualizacji i analiz
   - przykładowe wizualizacje korzystające z elementów analizy przestrzennej
   - co to jest mapa tematyczna?
   - przegląd operacji analizy przestrzennej
   - technika map wielowarstwowych
  2. Baza danych i zapytania do bazy
   - mapa bazowa, jako baza danych
   - arkusz, jako baza danych
  3. Zapytania
   - procedury analizy przestrzennej w środowisku programu
   - definiowanie zapytań
   - zakres i efekt działania zapytań
   - operowanie zapytaniami
   - zapytania jako narzędzie generowania raportów
  4. Zapytania specjalne
   - pomiary odległości na mapie
   - zapytania dla map kalibrowanych
   - obliczenia dla map kalibrowanych
   - sąsiedztwo obszaru
  5. Parametry procedur analizy przestrzennej
   - parametry wewnętrzne
   - modyfikowanie konfiguracji pracy programu
  6. Wykorzystywanie zapytań do bazy
   - selekcja obszarów na podstawie ich parametrów fizycznych
   - selekcja obiektów mapy Polski na podstawie kodu TERYT
  7. Wizualizacje na bazie zapytań kierowanych do bazy
   - podstawowe rodzaje map prostych
  8. Automatyzacja analizy przestrzennej
   - środowisko pakietu Scripter
   - praca w środowisku Scripter’a
   - automatyzacja analizy przestrzennej, przykłady zastosowań