Szczegółowe informacje

 •  
   

  Voxler

  Sieć wizualizacji jako podstawa analizy danych wolumetrycznych.

  Cel kursu:
  Kurs skierowany jest do użytkowników programu Voxler, chcących poznać jego szerokie możliwości wizualizacji danych. Kurs omawia możliwe typy danych wejściowych, procedury ich przetwarzania, moduły wyjściowe oraz przegląd wyjściowych modułów graficznych jako prezentacja dostępnych możliwości wizualizacji danych wolumetrycznych. Szczegółowo przedstawione zostaną zaganienia budowy sieci jako zapisu procesu przetwarzania i wizualizacji danych.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Adresatami są osoby chcące w swojej pracy wykorzystywać program do wizualizacji różnego typu danych.

  Program kursu:

  1. Wprowadzenie
  2. Struktura programu i tryb pracy z dokumentem
   - sieć wizualizacji
        • struktury danych wejściowych
        • biblioteka modułów
  3. Tworzenie sieci wizualizacji
   - odczyt danych wejściowych
        • moduły danych wejściowych
   - zmiana atrybutów modułu
   - moduły obliczeniowe
        • generowanie izopowierzchni
        • moduł filtracji danych
        • konwersja typu danych wejściowych i operacje na danych
   - moduły ogólnego przeznaczenia
   - połączenia między modułami
        • rozgałęzienia sieci wizualizacji
  4. Wyjściowe moduły graficzne
   - moduły wizualizacji podstawowej
   - dodatkowe elementy wizualizacji
   - moduły pomocnicze
  5. Zapisywanie wyników przetwarzania i wizualizacji
   - zapis dokumentu
   - eksport grafiki
   - zapis sekwencji video
   - przechwytywanie obrazu