Szczegółowe informacje

 •  
   

  Voxler

  Wizualizacja danych wolumetrycznych i jej wykorzystanie w prezentacjach złożonych struktur danych.

  Cel kursu:
  Kurs skierowany jest do użytkowników programu Voxler, chcących poznać jego szerokie możliwości wizualizacji danych. Kurs omawia zarówno podstawowe sposoby wizualizacji danych (za pomocą różnych metod griddingu), jak i zaawansowane techniki, m.in. takie jak rendering trójwymiarowy, czy wykorzystanie modułów ObliqueImage, OrthoImage oraz mechanizm Cutting Plane. Zaprezentowane zostaną sposoby obliczania objętości jako dodatkowe opcje modułów wizualizacji.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Adresatami są osoby chcące w swojej pracy wykorzystywać program do wizualizacji różnego typu danych.

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Voxler w zakresie szkolenia podstawowego.

  Program kursu:

  1. Wprowadzenie
  2. Formaty danych wejściowych
  3. Gridding jako podstawa wizualizacji
   - metody griddingu
   - anizotropia
   - elipsa wyszukiwania
   - filtracja cyfrowa siatki wartości
  4. Zaawansowane techniki wizualizacji
   - wizualizacja izopowierzchni
        • własności modułu Isosurface - rendering trójwymiarowy
        • parametry modułu VolRender
   - wizualizacje na płaszczyznach przekroju
        • przekrój dowolną płaszczyzną
        • przekrój płaszczyznami ortogonalnymi
        • mechanizm Cutting Pane
  5. Obliczenia wolumetryczne