Szkolenia w technologii e-learning

 

Szkolenia w technologii e-learning z zakresu wykorzystania programu Origin
obejmują dwa tematy z zakresu podstaw pracy z programem. Zakres tych szkoleń pozwala opanować pracę z programem w zakresie pozwalającym na tworzenie wizualizacji danych w formie wykresów 2D i 3D, wykonywania podstawowych
operacji w arkuszu danych oraz wykorzystania mechanizmów programu służących
do powielania wykonanych wizualizacji i analiz dla nowych zestawów danych.

Materiał szkoleniowy łącznie obejmuje około 360 minut nagrań sesji pracy z programem. Prezentują one krok po kroku kolejne tematy  programu szkolenia.  Prezentowany materiał został podzielony na dwa  tematy, z których pierwszy wprowadza użytkownika w podstawy pracy z programem i zasady tworzenia i modyfikacji  wizualizacji w formie wykresów, a drugi prezentuje mechanizmy tworzenia szablonów arkuszy danych, wizualizacji i analiz.

Łatwość nawigacji po materiale szkoleniowym zagwarantowana została przez organizację materiału szkoleniowego w formie pokazu slajdów i zastosowanie technologia SCORM. Pozwala to na łatwy dostęp do żądanych partii materiału z możliwością zapamiętywania miejsca, w którym użytkownik zakończył przeglądanie szkolenia, w celu powrotu do tego punktu przy następnej sesji . Zawarte w materiale sekwencje video nagrań sesji pracy z programem, o czasie trwania od 5 do 15 minut wywoływane są z poszczególnych slajdów prezentacji.

W oknie katalogu szkoleń pod hasłem Kursy dostępny jest pełny materiał szkoleniowy, udostępniany użytkownikom zalogowanym do portalu, którzy wykupili dostęp do określonego tematu.
UWAGA!
Zakupiony dostęp do zasobów jednego kursu e-learningowego trwa bez ograniczeń pełne 30 dni.

W pozycji Dema kursów udostępniamy bezpłatny materiał prezentujący zawartość szkoleń.

Do powyższych zakładek można przejść klikając w poniższe linki.