Gambit Centrum Szkoleniowe

Szkolenia stacjonarne

 

Zastosowanie programu Origin w Centrum Szkoleń firmy GAMBIT jest przedmiotem sześciu tematów szkoleń. Znajdują się wśród nich zarówno tematy dla użytkowników początkujących jak i dla osób, które podstawy pracy z programem mają już opanowane i zamierzają zgłębić jego zaawansowane procedury wizualizacyjne i obliczeniowe.

Tematy oznaczone ikonami   przeznaczone są dla średniozaawansowanych użytkowników programu. Wprowadzają ich w różne zagadnienia związane z tworzeniem wizualizacji danych w formie wykresów 2D i 3D oraz w zagadnienia prowadzenia analiz danych, ale wskazane jest wcześniejsze zapoznanie się uczestników z materiałem tematu "Origin: Wizualizacja danych w formie wykresów 2D i 3D" dostępnym na platformie e-learningowej, gdyż podstawy w zakresie wizualizacji danych nie są przedmiotem tych szkoleń.

Wszystkie szkolenia z zakresu zastosowania programu Origin realizowane są jako szkolenia jednodniowe w godzinach od 9:00 do 16:00. Uczestnicy szkolenia otrzymują drukowane materiały szkoleniowe, które są podstawą zajęć warsztatowych. Szczegóły na temat każdego szkolenia zawarte są w opisach. Dla zainteresowanych odbiorców istnieje możliwość łączenia tematów w szkolenie kilkudniowe.