Gambit Centrum Szkoleniowe

Szkolenia stacjonarne

 

Centrum Szkoleń firmy GAMBIT oferuje dwa tematy szkoleń z zakresu zastosowania programu Visual ModFlow Flex oraz trzy tematy z zakresu modelowania hydrogeologicznego w oparciu o programy Visual ModFlow, AquaChem, AquiferTest i UnsatSuite firmy Waterloo Hydrogeologic.

Szkolenie z zakresu zastosowania programu Visual ModFlow Flex realizowane jest jako szkolenie dwudniowe w godzinach od 9:00 do 16:00. Uczestnicy szkolenia otrzymują drukowane materiały szkoleniowe, które są podstawą zajęć warsztatowych. Szczegóły na temat szkolenia zawarte są w opisie.