E-learning

Startery

Co to jest Starter?

Gambit Centrum Szkoleniowe oferuje Startery e-learningowe, przeznaczone dla początkujących użytkowników programów. Starter jest szkoleniem zrealizowanym w technologii e-learningowej, bazującym na nagraniach video sesji pracy z programem. Nagrania zawierają zrzut ekranu podczas pracy z programem, uzupełniony o komentarz słowny lektora. Do pobrania w wersji pdf udostępniana jest również broszura zawierająca kompedium wiedzy przekazanej w danym Starterze.

Dla kogo jest przeznaczony Starter?

Każdy Starter dedykowany jest osobom, które zamierzają rozpocząć pracę z programem. To krótkie szkolenie e-learningowe, w którym sekwencje video stanowią około 60 minut nagrań pracy z programem, zawiera materiał z zakresu instalacji, aktywacji i podstawowych zagadnień z obsługi danego programu. Starter może zakupić każdy, kto pragnie poznać podstawy pracy z programem. Polecamy go szczególnie osobom kopiującym wersję demo programu. Zawarty w starterze materiał pozwoli efektywnie wykorzystać okres aktywności tej wersji programu.

Jeśli po pobraniu wersji demo programu i zakupie Startera, użytkownik dokona zamówienia pełnej wersji programu, to otrzyma rabat w wysokości kosztów poniesionych na zakup Startera.

W jakiej technologii zrealizowany jest Starter?

Startery przygotowane są w przejrzystej formie, jako sekwencja slajdów programu Adobe Captivate. Większość slajdów zawiera link do uruchomienia sekwencji video demonstrującej prezentowane na slajdach funkcje programu, będącego przedmiotem Startera. Szkolenia opracowane zostały w standardzie SCORM, co osobom korzystającym ze szkoleń w tej technologii umożliwia zapoznawanie się z treścią szkolenia podczas wielu niezależnych sesji odbywających się w różnych odstępach czasu, pozwalając zawsze rozpocząć kolejną sesję od miejsca, w którym zakończona została sesja poprzednia.