Gambit Centrum Szkoleniowe

Szkolenia stacjonarne

Centrum Szkoleń firmy GAMBIT oferuje jeden temat szkolenia z zakresu zastosowania programu UnSat Suite Plus.

Szkolenie z zakresu zastosowania programu UnSat Suite Plus realizowane jest jako szkolenie dwudniowe w godzinach od 9:00 do 16:00. Uczestnicy szkolenia otrzymują drukowane materiały szkoleniowe, które są podstawą zajęć warsztatowych. Szczegóły na temat szkolenia zawarte są w opisie.