E-learning

Szybkie Porady

Czym są Szybkie Porady?

Gambit Centrum Szkoleniowe oferuje Szybkie Porady, mini-kursy e-learningowe przeznaczone zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych w obsłudze użytkowników specjalistycznych programów, dostępnych w ofercie firmy. Szybkie Porady są kursami zrealizowanymi w technologii e-learningowej, których podstawę stanowią nagrania video sesji pracy z programem (tzw. screencasty). Nagrania zawierają bezpośrednie zrzuty ekranu wykonane podczas pracy z danym programem, uzupełnione o komentarz słowny lektora.

Dla kogo są przeznaczone Szybkie Porady?

Szybkie Porady przygotowane zostały z myślą zarówno o użytkownikach, którzy dopiero rozpoczynają pracę z danym programem, jak i użytkownikach już bardziej zaawansowanych w jego obsłudze. Ich idea opiera się na tym, by w sposób szybki, jasny i zwięzły dostarczyć użytkownikom informacje, które pozwolą im w optymalnie krótkim czasie opanować dane zagadnienie lub nabyć określone umiejętności. To krótkie kursy e-learningowe, w których sekwencje video stanowią co najmniej 30 minut nagrań pracy z programem. Zawierają materiał z zakresu wykorzystania określonych funkcji, komend czy opcji dostępnych w danym programie.

W jakiej technologii zrealizowane są Szybkie Porady?

Szybkie Porady przygotowane zostały w przejrzystej formie, jako sekwencje statycznych slajdów programu Adobe Captivate. Treści zawarte w mini-kursach zawierają wykazy zagadnień omówionych szczegółowo na filmach, a także linki do uruchomienia odpowiednich sekwencji video. Kursy zostały opracowane w standardzie SCORM, co osobom korzystającym ze szkoleń w tej technologii umożliwia zapoznawanie się z treścią mini-kursów podczas wielu niezależnych sesji, odbywających się w różnych odstępach czasu. Dzięki temu użytkownik zawsze może rozpocząć kolejną sesję od miejsca, w którym została zakończona sesja poprzednia.

Jak jest realizowany dostęp do Szybkich Porad?

Szybkie Porady udostępniane są osobom, które zamówią ten tym szkolenia. Pełny dostęp do mini-kursu możliwy jest przez okres 14 dni. W tym czasie osoba korzystająca z szybkiej porady może wielokrotnie przeglądać materiał szkoleniowy za pośrednictwem przeglądarki internetowej . Nie ma ograniczeń w liczbie sesji korzystania z materiału szkoleniowego, a jedynym ograniczeniem jest czas, przez który materiał jest dostępny.