Logo

Szybkie Porady

Szybkie Porady dla programu Origin, zostały podzielone na grupy tematyczne, w których znajdują się omówione w sposób szczegółowy kolejne tematy, związane z obsługą i wykorzystaniem programu. Dostępne są cztery grupy tematów: Origin dla dociekliwych, Praca z gadżetami, Analizy statystyczne oraz Procedury matematyczne.

Origin dla dociekliwych to szybkie porady z zakresu obsługi programu, obejmujące zaawansowane zagadnienia pracy w środowisku programu, takie jak: wykorzystanie parametrów systemowych w sterowaniu pracą procedur programu, mechanizmy zabezpieczania projektu przed utratą danych, mechanizmy szablonów oraz wariantów wizualizacji i analiz, problemy rekalkulacji i wiele innych.

Praca z gadżetami obejmuje porady z zakresu wykorzystania gadżetów, czyli szybkich analiz realizowanych na bazie danych selekcjonowanych na wykresach.

Analizy statystyczne i Procedury matematyczne to zestawy szybkich porad z zakresu wykorzystania procedur obliczeniowych dostępnych w programie Origin. Podział na dwie grupy odpowiada pozycjom Statistics i Analysis w menu głównym programu.