Logo


Szybkie Porady

Praca z gadżetami
Wykaz tematów

Gadżety programu Origin to procedury analizy danych w określonym zakresie, bazujące na wykresie danych. To narzędzia bardzo wygodne w stosowaniu, pozwalające szybko otrzymać wartości określonych parametrów, a ogólnie rzecz biorąc, wykorzystanie gadżetów sprowadza się najczęściej do wykonania określonych analiz dla danych wybieranych interaktywnie na wykresie. Opcja Gadżets w menu programu Origin jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywne jest okno wykresu.

Poniżej przedstawione tematy wprowadzają użytkownika programu Origin w szczegóły pracy z dostępnymi w programie gadżetami.

  • Gadżet Statistics - Wyznaczanie parametrów statystyki opisowej

    Gadżet Statistics to wygodne narzędzie wyznaczania parametrów statystyki opisowej danych wybranych na wykresie. Interaktywna zmiana zakresu obszaru aktywności gadżetu aktualizuje na bieżąco wartości wybranych parametrów dla danych objętych przez obszar aktywności. Szybka Porada prezentuje podstawowe zasady pracy z gadżetem.
    Szybką poradę opracowano w języku polskim na bazie programu Origin 2018.

    Opis kursu