Surfer: Automatyzacja wizualizacji w formie mapy izolinii i jej zastosowanie w systemach monitoringu

ikona1.gifSurfer

sur2e.png Automatyzacja wizualizacji w formie mapy izolinii i jej zastosowanie w systemach monitoringu.

Szkolenie bazuje na nagraniach sesji pracy z programem Surfer. Z poziomu pokazu slajdów wywoływane są sekwencje video zawierające zrzut ekranu podczas pracy z programem uzupełnione o komentarz słowny lektora. W prezentowanym szkoleniu zawarte jest około 2 godzin 54 min. nagrań video.

UWAGA!
Kurs opracowano na bazie programu Surfer 11.
Zakupiony dostęp do zasobów jednego kursu e-learningowego trwa bez ograniczeń pełne 60 dni
.

surferSmallerNew.png Program kursu

Kurs podzielony jest na osiem części. Każda część przybliża nowe zagadnienia i funkcje programu.

 1. Część pierwsza

  - Rola języka skryptowego,
  - Automatyzacja,
  - Pakiet skripter jako środowisko edycji skryptów,
  - Elementy interfejsu użytkownika i jego obsługa,
  - Praca z kodem źródłowym,
  - Debugowanie kodu,

 2. Część druga

  - Programowanie obiektowe,
  - Serwisy i własności aplikacji Surfer
  - Własności obiektów nadrzędnych w praktyce,
  - Kolekcje obiektów,
  - Owołania obiektowe, w skryptach
  - Kolekcje Documents
 3. Część trzecia

  - Hierarchie obiektów,
  - Operacje w środowisku programu Surfer,
  - Hierarchie obiektów, a skrypty automatyzacji,
  - Hierarchie w strukturze komend,
  - Obiekty pochodne i dziedziczenie cech
  - Podsumowanie szkolenia

sur2.01m.png
sur2.02m.png
sur2.04m.png
sur2.05m.png

Kursy mogą nabyć osoby zalogowane
w serwisie.
Zaloguj się, a jeśli jeszcze nie masz loginu i
hasła możesz teraz założyć konto w serwisie.

Uzyskanie dostępu do kursu może potrwać od kilku
minut do kilkunastu godzin w zależności od
wybranego sposobu płatności.


Cena netto: 499,00 PLN
Dodaj do koszyka