EndNote Starter

UWAGA!
Starter opracowano na bazie programu EndNote X7.
Zakupiony dostęp do zasobów jednego kursu e-learningowego trwa bez ograniczeń pełne 30 dni
.

W starterze i dołączonej do niego broszurze zostają poruszone następujące kwiestie:

1.        Witamy w środowisku programu EndNote

1.1.   Zastosowanie programu EndNote

1.2.   EndNote Demo oraz EndNote Viewer

1.3.   Zawartość broszury

1.4.   Serwis dla użytkownika i pomoc techniczna

          1.4.1. Rejestracja programu

          1.4.2. Pełna dokumentacja programu

          1.4.3. Pomoc techniczna

2.        Instalacja programu

1.1.   Środowisko MS Windows

1.2.   Uaktualnienie do wersji EndNote X7 z wersji starszych

1.3.   Sprawdzanie poprawności instalacji

3.         Kompatybilność z edytorami tekstu

3.1.   Środowisko Microsoft Windows

3.2.   Środowisko Macintosh

3.3.   Sprawdzanie poprawności instalacji

4.         Biblioteka programu EndNote

4.1.   Uruchomienie programu i otwierania biblioteki

4.2.   Zawartość interfejsu użytkownika

4.3.   Podgląd szczegółów wybranej referencji

4.4.   Sortowanie wykazu referencji

4.5.   Edycja referencji

4.6.   Grupowanie referencji zawartych w bibliotece

5.        Parametry pracy systemu

5.1.   Wybór opcji startu programu

5.2.   Zmiana czcionki wyświetlania biblioteki

6.        Tworzenie nowych referencji

6.1.   Tworzenie rekordów w bibliotece

6.2.   Tworzenie rekordu przez jego edycję

7.        Przeszukiwanie baz danych on-line

7.1.   Połączenie z bazą danych

7.2.   Przeszukiwanie bazy

8.        Import danych do lokalnej bazy

8.1.    Import pliku tekstowego do bazy

9.        Współpraca z MS Word

10.      Praca z EndNote Web

10.1.   Synchronizacja bazy bibliograficznej

10.2.   Zakładanie konta EndNote Web