Szczegółowe informacje

 •  
   

  UnSat Suite Plus

  Nowoczesne narzędzie dla modelowania przepływu wody i migracji zanieczyszczeń
  w strefie aeracji.


  Cel kursu:

  Szkolenie ma na celu praktyczne zaznajomienie uczestników z programem UnSat Suite Plus. Pakiet ten jest innowacyjnym połączeniem kilku programów powszechnie znanych i szeroko stosowanych w zagadnieniach z zakresu modelowania hydrogeologicznego dla strefy aeracji tj. SESOIL, PESTAN, VS2DT, VLEACH oraz HELP. Programy te zebrane i zaopatrzone w nowoczesny interfejs graficzny (GUI) dają możliwość rozwiązywania szerokiego spektrum zagadnień problemowych z zakresu przepływu wód i migracji zanieczyszczeń w ośrodku geologicznym (górotworze) dla warunków niepełnego nasycenia porów wodą. Niewątpliwą zaletą programu UnSat Suite Plus jest stosunkowa łatwość jego użytkowania, gdzie każdy z programów zaopatrzony został w przejrzysty edytor projektu. Unikalną cechą programu jest baza posterunków meteorologicznych oraz statystyczny generator danych pogodowych (okres do 100 lat), koniecznych do zastosowania w skomplikowanych modelach realizowanych dla warunków nieustalonych. Należy podkreślić że program Visual HELP, stanowiący element pakietu UnSat Suite Plus został w Stanach Zjednoczonych uznany za standard w zakresie projektowania oraz określania bilansu wodnego składowisk odpadów. Szkolenie opiera się łącznie na kilku całkowicie oryginalnych przykładach opracowanym na podstawie rzeczywistych danych z terenu Polski. Obejmują one pod względem tematycznym podstawowe zadania problemowe w modelowaniu strefy aeracji, w tym w szczególności dotyczące: a) bilansu wodnego, b) wielkości infiltracji, c) czasu przepływu wody przez strefę aeracji (średniego oraz w zależności od charakteru i wielkości zasilania) oraz d) migracji zanieczyszczeń reaktywnych i niereaktywnych w obrębie strefy aeracji.

  Czas trwania:
  Szkolenie dwudniowe, w godz. 09:00 - 16:00

  Poziom zaawansowania:
  Podstawowy

  Adresaci kursu:
  Osoby zajmujące się zagospodarowaniem, ochroną i monitoringiem wód podziemnych oraz problematyką migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Specjaliści z dziedziny ochrony środowiska, inżynierii środowiska, hydrogeologii i nauk pokrewnych.

  Wymagania wstępne:
  Znajomość ogólnych zasad tworzenia map cyfrowych (np. podstawy obsługi programu Surfer) oraz zagadnień z zakresu hydrogeologii, w szczególności dynamiki wód podziemnych oraz występowania wody w strefie aeracji.

  Program kursu:

  1. Podstawy metodyczne modelowania przepływu wody i migracji zanieczyszczeń dla ośrodka o niepełnym nasyceniu wodą – strefy aeracji.
  2. Charakterystyka podstawowych i najczęściej występujących zadań problemowych w zakresie modelowania dla strefy aeracji.
  3. Wytyczne do przygotowania danych dla potrzeb modelowania w strefie aeracji (rodzaj i typ danych, format i organizacja plików źródłowych itp.).
  4. Charakterystyka baz danych parametrów hydrogeologicznych dla utworów geologicznych w warunkach niepełnego nasycenia wodą.
  5. Podstawowe opcje i możliwości programów tworzących pakiet UnSat Suite Plus (SESOIL, PESTAN, VS2DT, VLEACH oraz HELP).
  6. Praktyczne wykonanie oryginalnych modeli przepływu wód i migracji zanieczyszczeń dla strefy aeracji
   - wskazówki dotyczące wyboru programu do realizacji modelowania
   - bezpośrednie wprowadzanie danych oraz ich import z plików źródłowych
   - definiowanie warunków brzegowych
   - optymalizacja procesu obliczeniowego i kalibracja modeli
   - wizualizacji wyników obliczeń modelowych.