Szczegółowe informacje

 •  
   

  AquaChem

  Wprowadzenie do modelowania hydrogeochemicznego z wykorzystaniem powiązanych programów AquaChem i PHREEQCI.


  Cel kursu:
  Szkolenie ma na celu praktyczne zaznajomienie uczestników z możliwością zastosowania programu AquaChem do rozwiązywania szeregu zagadnień problemowych z dziedziny modelowania hydrogeochemicznego. Unikalną cechą programu AquaChem w znacznym stopniu ułatwiającą wykonywanie modelowań hydrogeochemicznych jest ścisłe powiązanie bazy danych wyników analiz próbek wody z programem PHREEQCI. Rozwiązanie to umożliwia wykonywanie zarówno prostych jak również zaawansowanych modelowań i pozwala na automatyczne włączanie analiz fizykochemicznych bezpośrednio z bazy danych do struktury pliku danych wejściowych dla programu PHREEQC (Input file). Struktura pliku wejściowego jest dostępna i możliwa do edycji w programie AquaChem oraz w innych programach stąd może zostać on wykorzystany w najnowszych, zaawansowanych wersjach programu PHREEQCI. Szkolenie opiera się łącznie na kilku całkowicie oryginalnych przykładach opracowanych na podstawie rzeczywistych danych. Obejmują one pod względem tematycznym podstawowe zadania problemowe w modelowaniu hydrogeochemicznym, w tym w szczególności dotyczące:
  a) obliczeń specjacyjnych i równowagowych
  b) odwzorowania procesów i reakcji formujących skład chemiczny wód podziemnych
  c) reaktywnego transportu zanieczyszczeń

  Czas trwania:
  Szkolenie dwudniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Poziom zaawansowania:
  Podstawowy

  Adresaci kursu:
  Osoby zajmujące się hydrogeochemią, ochroną i monitoringiem wód podziemnych oraz problematyką migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Specjaliści z dziedziny ochrony środowiska, inżynierii środowiska, hydrogeologii i nauk pokrewnych.

  Wymagania wstępne:
  Znajomość zagadnień z zakresu hydrogeologii, w szczególności zaś hydrogeochemii.

  Program kursu:

  1. Podstawy metodyczne modelowania hydrogeochemicznego
  2. Charakterystyka poszczególnych rodzajów modeli hydrogeochemicznych
  3. Wytyczne dla przygotowania danych do tworzenia modeli hydrogeochemicznych (rodzaj i typ danych, format i organizacja plików źródłowych itp.)
  4. Podstawowe opcje i możliwości programu AquaChem
  5. Podstawowe opcje i możliwości interfejsu graficznego (GUI) programu PHREEQCI wbudowanego do programu AquaChem oraz oryginalnej, najnowszej wersji PHREEQCI ver. 3
  6. Praktyczne wykonanie modelowań hydrogeochemicznych w oparciu o program PHREEQCI wbudowany do programu AquaChem w tym w szczególności:
   - modelowanie specjacyjne i równowagowe, dla określenia stężeń jonów i form mineralnych w roztworze oraz ich stanu nasycenia
   - modelowanie hydrogeochemiczne dla identyfikacji procesów i reakcji formujących skład chemiczny wód podziemnych
   - modelowanie transportu składników reaktywnych w środowisku wód podziemnych
  7. Zasady weryfikacji i oceny wiarygodności modelowań hydrogeochemicznych
  8. Zasady dobrej praktyki w wykonywaniu modelowań hydrogeochemicznych i prezentacji ich wyników