Szczegółowe informacje

 •  
   

  Visual MODFLOW Flex

  Zastosowanie modelowania hydrogeologicznego w zaawansowanych zagadnieniach z dziedziny hydrogeologii górniczej, odwadniania i eksploatacji ujęć wód podziemnych


  Cel kursu:
  Szkolenie jest adresowane do potencjalnych bardziej zaawansowanych użytkowników programu Visual MODFLOW Flex i obejmuje zagadnienia z zakresu projektowania i optymalizacji pracy systemów ujmowania wód podziemnych, zarówno dla potrzeb odwadniania jak również zaopatrzenia ludności i przemysłu. Zagadnienia te w ostatnim czasie zyskują na znaczeniu i coraz częściej są wymagane w ramach realizacji raportów odziaływania na środowisko, dokumentacji hydrogeologicznych oraz prac i projektów naukowo-badawczych. Szkolenie opiera się na całkowicie oryginalnych przykładach praktycznych opracowanych na podstawie rzeczywistych danych z terenu Polski. Uczestnicy kursu poza wiedzą w zakresie tworzenia bardziej zaawansowanych modeli hydrogeologicznych uzyskają cenne umiejętności w zakresie projektowania obiektów i urządzeń drenażowych dla potrzeb eksploatacji wód podziemnych jak również dla prowadzenia skutecznych odwodnieni górniczych i budowlanych.

  Czas trwania:
  Szkolenie dwudniowe, w godz. 09:00 - 16:00

  Poziom zaawansowania:
  Średnio zaawansowany

  Adresaci kursu:
  Osoby zajmujące się gospodarką wodną, ujmowaniem wód podziemnych dla zaopatrzenia ludności i przemysłu oraz projektowaniem odwodnień górniczych i budowlanych. Specjaliści z dziedziny ochrony środowiska, inżynierii środowiska, górnictwa, budownictwa oraz hydrogeologii i nauk pokrewnych.

  Wymagania wstępne:
  Znajomość ogólnych zasad tworzenia map cyfrowych (np. podstawy obsługi programu Surfer) oraz głębsza znajomość zagadnień z zakresu hydrogeologii, hydrogeologii górniczej, hydrauliki, a także górnictwa i wiertnictwa.

  Program kursu:

  1. Podstawy metodyczne modelowania numerycznego dla środowiska wód podziemnych.
  2. Podstawowe informacje w zakresie projektowania ujęć wód podziemnych oraz systemów odwodnień górniczych i budowlanych.
  3. Wytyczne dla przygotowania danych do tworzenia numerycznych modeli hydrogeologicznych dla odwzorowania i optymalizacji systemów ujmowania wód podziemnych (rodzaj i typ danych, format i organizacja plików źródłowych itp.).
  4. Podstawowe opcje i możliwości klasycznego oraz nowego interfejsu graficznego (GUI) programu Visual MODFLOW Flex.
  5. Praktyczne wykonanie oryginalnych modeli hydrogeologicznego w oparciu o program Visual MODFLOW Flex
   - definiowanie modelu numerycznego wraz z opracowaniem modelu konceptualnego (zasięg, granice, liczba warstw, warunki brzegowe itp.)
   - bezpośrednie wprowadzanie danych oraz ich import z plików źródłowych
   - optymalizacja procesu obliczeniowego i kalibracji modelu
   - wykorzystanie zaawansowanych narzędzi wizualizacji wyników obliczeń modelowych, ze szczególnym uwzględnieniem animacji (plików filmowych)
   - projektowanie elementów systemu ujmowania wód podziemnych (studnie ujęciowe, dreny, ścianki szczelne, piezometry obserwacyjne itp.)
   - optymalizacja systemów odwodnień górniczych i budowlanych dla skutecznego drenażu górotworu z uwzględnieniem czynników ekonomicznych
   - ocena i prognozowanie środowiskowych skutków z tytułu drenażu wód podziemnych (wielkość dopływu do systemu ujmowania wód, zasięg leja depresji, wielkość depresji, zmiany bilansu wodnego zlewni itp.)
   -prognozowanie środowiskowych skutków z tytułu zaprzestania odwodnień górniczych z wykorzystaniem modeli numerycznych dla warunków nieustalonych.
  6. Zasady dobrej praktyki w odniesieniu do prezentacji i wizualizacji wyników badań modelowych.