Szczegółowe informacje

 •  
   

  Mathematica

  Komponowanie dokumentu łączącego tekst, obliczenia i grafikę oraz realizacja obliczeń i wizualizacji w jego strukturach.

  Cel kursu:
  Kurs skierowany jest do początkujących użytkowników programu Mathematica.
  Głównym jego celem jest zapoznanie uczestników ze środowiskiem programu i podstawami języka programowania Mathematica. Zaprezentowane zostaną różne zastosowania programu. Zarówno w zagadnieniach typowo matematycznych (tworzenie wykresów funkcji, rozwiązywanie prostych równań, przekształcenia algebraiczne, zamiana jednostek) ale i tworzenie dokumentów tekstowych, publikacji (wstawianie przypisów, bibliografii) jak i tworzenie i edycja obrazów.
  Przedstawione zostaną możliwości narzędzia internetowego Wolfram Alpha w pełni zintegrowanego z programem Mathematica. Narzędzie to porozumiewa się z użytkownikiem przy pomocy języka angielskiego i jest w stanie udzielić informacji na pytanie dotyczące wiedzy z zakresu nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych.
  Szkolenie przewiduje dla kursantów ćwiczenia z zakresu poruszanych zagadnień.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Pracownicy naukowi, nauczyciele przedmiotów ścisłych pragnący wykorzystać program zarówno jako pomoc dydaktyczną na zajęciach z uczniami i studentami jak i w tworzeniu publikacji.

  Wymagania wstępne:
  Znajomość zagadnień z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej oraz podstaw analizy matematycznej.

  Program kursu:

  1. Podstawy pracy w programie Mathematica
   - notatnik i jego struktura
   - komórka
   - dane
   - dokument
  2. Tworzenie dokumentów zawierających tekst
   - szablony
   - komórki tekstowe
   - zapisywanie dokumentu
  3. Wyrażenia matematyczne i operacje na nich
   - obliczenia numeryczne i symboliczne
   - zmienne i operatory
   - funkcje
   - dane tabelaryczne i macierze
   - stringi
   - listy
   - tablice
   - macierze
   - wektory
  4. Podstawy tworzenia i edycji wykresów i obrazów
   - tworzenie i edycja wykresów
   - tworzenie i edycja obrazów
  5. Wolfram Alpha