Szczegółowe informacje

 •  
   

  Mathematica

  Procedury graficznej prezentacji danych oraz zagadnienia programowania grafiki w zastosowaniu do wizualizacji danych.

  Cel kursu:
  Kurs zapozna uczestników ze sposobami prezentacji danych oraz szerokim zestawem instrukcji służących do tworzenia grafiki. Omówione zostaną mechanizmy służące do modyfikacji i sterowania wyświetlanymi obiektami zarówno poprzez zmianę parametrów domyślnych, jak i za pomocą wbudowanego edytora graficznego. Tematyka kursu obejmuje również opis i wykorzystanie wbudowanych obiektów graficznych, narzędzi do tworzenia prezentacji oraz animacji. Zaprezentowane zostaną różne sposoby importu i eksportu danych.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Pracownicy nauki i inżynierowie zajmujący się analizą i prezentacją danych oraz nauczyciele pragnący wykorzystać program Mathematica jako pomoc w procesie dydaktycznym.

  Wymagania wstępne:
    Znajomość zagadnień z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej.

  Program kursu:

  1. Problem prezentacji danych
  2. Podstawowe instrukcje tworzące grafikę
   - Plot/Plot3D
   - GraphicsGrid
   - ParametricPlot/ParametricPlot3D
   - LogPlot
   - ContourPlot
   - DensityPlot
   - ListPlot/ListPlot3D
   - ListPointPlot3D
   - Histogram/Histogram3D
   - BarChart
   - PieChart/PieChart3D
   - PolyhedronData
   - RegionPlot/RegionPlot3D
  3. Opcje instrukcji graficznych
   - dyrektywy
   - modyfikacja wartości domyślnych
  4. Predefiniowane obiekty graficzne
   - obiekty 2D
        • strzałka
        • krzywa Beziera
        • okrąg
        • wypełniona krzywa
        • łamana
        • wielokąt
        • tekst
   - obiekty 3D
        • stożek
        • prostopadłościan
        • walec
        • sfera
  5. Tworzenie prezentacji
  6. Animacja grafiki
   - polecenie Animate
   - polecenie Manipulate
  7. Eksport i import grafiki
  8. Edycja grafiki