Szczegółowe informacje

 •  
   

  Mathematica

  Narzędzia interaktywnej modyfikacji obiektów i ich zastosowanie do tworzenia profesjonalnych prezentacji danych z różnych dziedzin.

  Cel kursu:
  Na kursie zaprezentowane zostaną narzędzia, które pozwalają na profesjonalne budowanie interfejsów. Szeroko omówiona zostanie główna funkcja do ich konstrukcji (Manipulate). Pokazane zostaną możliwości wykorzystania wbudowanych w program Mathematica obszernych i ciągle aktualizowanych baz dancyh. Omówione zostaną tzw. funkcje niskiego poziomu pozwalające zbudować nietypowy interfejs. Każdy moduł zajęć zawiera szereg praktycznych przykładów oraz ćwiczenia do samodzielnego opracowania.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Pracownicy nauki i inżynierowie zajmujący się analizą i prezentacją danych oraz nauczyciele pragnący wykorzystać program Mathematica jako pomoc w procesie dydaktycznym.

  Wymagania wstępne:
  Znajomość zagadnień z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej.

  Program kursu:

  1. Wprowadzenie do funkcji Manipulate
   - składnia
   - elementy interfejsu
  2. Modyfikacja standardowego działania funkcji Manipulate
   - typy kontrolek sterujących danymi wejściowymi
   - indywidualne projektowanie interfejsu
   - czasochłonne obliczenia
  3. Dostęp do danych
   - obsługa bazy CountryData
  4. Przeglądarki danych
   - OpenView
   - TabView
   - MenuView
   -
   SlideView
   - FlipView
  5. Dynamiczne interfejsy
   - funkcja Dynamic
   - kontrolki
   - przeglądarki
  6. Przykłady
   - matematyczny model populacji cykad
   - twarze Chernoffa
   - Pons asinorum
   - Wolfram Demonstrations Project