Szczegółowe informacje

 •  
   

  Mathematica

  Podstawowe procedury obliczeniowe w zakresie rachunku symbolicznego i numerycznego oraz ich zastosowanie w analizie danych i generowaniu raportów.

  Cel kursu:
  Kurs skierowany jest do początkujących użytkowników programu Mathematica.
  Głównym jego celem jest zapoznanie uczestników ze środowiskiem programu, z podstawami języka programowania Mathematica. Przedstawiona zostanie struktura dokumentu, wprowadzanie komend, korzystanie z przydatnych palet narzędziowych, generowanie raportów. Omówione będą podstawy programowania w języku Mathematica (definiowanie zmiennych, instrukcje warunkowe, pętle). Teoria zostanie poparta m.in. przykładami z zagadnień matematycznych (działania na zbiorach, działania na macierzach i wektorach, rozwiązywanie równań i układów równań, regresja).

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Pracownicy naukowi, nauczyciele przedmiotów ścisłych pragnący wykorzystać program jako pomoc dydaktyczną na zajęciach z uczniami i studentami.

  Wymagania wstępne:
  Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu analizy matematycznej i algebry.

  Program kursu:

  1. Dokument i definiowanie struktur danych
   - struktura dokumentu
   - wprowadzanie komend i wyrażeń algebraicznych
   - palety narzędziowe
   - wykorzystywanie wyników obliczeń
   - ukryte wyniki obliczeń
   - praca w trybie kalkulatorowym
   - zapis wyrażeń w obcych formatach
   - cechy szczegółowe wyrażeń algebraicznych
   - liczby
        • typy liczb
        • sprawdzanie typu liczb
        • wartości przybliżone i ich dokładność
        • konwersja systemów liczb
        • wbudowane stałe matematyczne
   - zmienne
        • przypisywanie wartości do zmiennej
        • przypisywanie wzoru do zmiennej
        • chwilowe podstawienie zmiennej
        • usuwanie przypisania wartości zmiennej
   - wektory i macierz
        • tworzenie wektorów i macierzy przez podanie składowych
        • tworzenie wektorów i macierzy z funkcji generujących
        • sprawdzanie istnienia wektora lub macierzy
        • odwołanie do elementu wektora lub macierzy
        • podstawowe operacje na wektorach i macierzach
   - listy
        • odwołanie do elementów listy
        • wydzielanie podlisty
        • rozbudowa listy
        • modyfikacja elementów składowych listy
        • wykrywanie cech listy
        • przeszukiwanie listy
   - zbiory
        • definiowanie zbioru
        • działania na zbiorach
   - funkcje
        • definiowanie funkcji
        • anulowanie definicji funkcji
        • opcjonalne wartości parametrów
        • wykonywanie warunkowe
  2. Operacje wejścia i wyjścia
   - operacje na katalogu
   - operacje na plikach
        • funkcja Print
        • funkcja Input
        •
   utworzenie i zapis pliku
        • odczyt pliku
        • dopisywanie do istniejącego pliku
   - import i eksport danych w formatach specjalnych
        • format CSV
        • format TSV
        • format JPG, BMP i TIFF
  3. Programowanie
   - instrukcje złożone
        • wyrażenie złożone
        • moduł
        • blok
   - instrukcje warunkowe
        • if
        • which
        • piecewise
        • switch
   - pętle
        • pętla z warunkiem na początku While
        • pętla arytmetyczna Do
        • pętla wyliczeniowa For
        • przerwanie z kontynuacją Continue
        • przerwanie bez kontynuacji Break
  4. Równania algebraiczne
   - równania z jedną niewiadomą
   - układy równań
   - układy równań i nierówności
  5. Regresja
  6. Generowanie raportów
   - tworzenie notatnika offline
        • tworzenie notatnika z zadaną treścią
        • dołączenie notatnika do kolekcji notatników
        • ewaluacja zawartości notatnika
   - tworzenie notatnika online
        • tworzenie pustego notatnika
        • wpisywanie komórek do notatnika
        • ewaluacja wstawionej komórki
   - sterowanie docelowym notatnikiem
   - użycie kontrolek interaktywnych w dokumencie