Szczegółowe informacje

 •  
   

  Mathematica

  Równania różniczkowe w środowisku programu Mathematica i ich zastosowanie do rozwiązywania zagadnień technicznych.

  Cel kursu:
  Kurs zapozna uczestników z możliwościami rozwiązywania równań (lub układów równań) różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych oraz równań różniczkowo-algebraicznych za pomocą programu Mathematica. Podczas kursu przedstawione zostaną sposoby praktycznego wykorzystania różnorodnych opcji poleceń DSolve i NDSolve w odniesieniu do szerokiej klasy równań różniczkowych i różniczkowo-algebraicznych.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Pracownicy nauki oraz osoby stosujące w pracy zawodowej obliczenia na bazie równań różniczkowych.

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Mathematica na poziomie podstawowym oraz znajomość zagadnień z teorii równań różniczkowych.

  Program kursu:

  1. Różniczkowanie w środowisku Mathematica
   - pochodne funkcji jednej i wielu zmiennych
   - pochodna funkcjonalna
   - różniczka zupełna
  2. Polecenie DSolve jako narzędzie rozwiązań symbolicznych
   - składnia, własności, parametry
   - rozwiązywanie symboliczne równań różniczkowych zwyczajnych
   - rozwiązywanie symboliczne równań różniczkowych algebraicznych
   - rozwiązywanie symboliczne równań różniczkowych cząstkowych
   - opcje i atrybuty polecenia DSolve
   - różne postacie rozwiązań symbolicznych
  3. DSolve w zastosowaniu do równań różniczkowych
   - równania różniczkowe zwyczajne liniowe
   - równania różniczkowe nieliniowe
   - układy dynamiczne
   - pola wektorowe
   - równania różniczkowo-algebraiczne
   - równania różniczkowe cząstkowe
  4. InterpolatingFunction, komenda NDSolve i rozwiązania numeryczne
   - InterpolatingFunction
   - polecenie NDSolve
   - wnętrze polecenia NDSolve
  5. Wybór metody rozwiązywania i sterowanie dokładnością obliczeń
   - rozwiązywanie numeryczne - różne metody
   - rząd metody
   - wartość i liczba kroków
   - sterowanie dokładnością obliczeń
   - kontrola rozwiązań numerycznych
   - pułapki metod numerycznych