Szczegółowe informacje

 •  
   

  Mathematica

  Metody analizy i przetwarzania obrazów w środowisku programu Mathematica z przykładami zastosowania do analiz obrazów medycznych.

  Cel kursu:
  Kurs skierowany jest do początkujących użytkowników programu Mathematica pragnących wykorzystać go w celu przetwarzania i analizy obrazów (zwłaszcza medycznych). Głównym jego celem jest:

  • zapoznanie kursantów z interfejsem programu oraz specyfiką pracy w środowisku Mathematica
  • zaznajomienie kursantów z kryteriami doboru odpowiedniego formatu zapisu, doboru odpowiedniej głębi bitowej oraz przestrzeni barw
  • zapoznanie kursantów z przekształceniami geometrycznymi obrazów, takimi jak: rotacja, odbicie lustrzane, kadrowanie.
  • zapoznanie kursantów z podstawowymi filtrami wykorzystywanymi na etapie wstępnego przetwarzania obrazu
  • przedstawienie zagadnień związanych z zagadnieniem detekcji, jej poprawności oraz weryfikacji jej poprawności
  • prowadzenie w zagadnienia operacji logicznych i arytmetycznych na obrazach traktowanych jako macierze
  • opis zasad działania podstawowych przekształceń morfologicznych oraz obszary ich zastosowań

  Kurs zawiera dużą ilość ćwiczeń praktycznych dotyczących obróbki obrazów.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Osoby, które pragną wykorzystać program w celu obróbki obrazu. Znaczna większość przykładów skupia się na analizie i obróbce zdjęć medycznych.
  Pracownicy naukowi, nauczyciele przedmiotów medycznych pragnący wykorzystać program jako pomoc dydaktyczną na zajęciach z uczniami i studentami jak i w swoich publikacjach.

  Wymagania wstępne:
  Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu analizy matematycznej i algebry.

  Program kursu:

  1. Wprowadzenie do środowiska programu Mathematica
   - rozpoczęcie pracy w programie
   - import i eksport obrazów cyfrowych
  2. Wprowadzenie do przetwarzania i analizy obrazów medycznych
   - formaty zapisu obrazów cyfrowych
   - parametry zapisu obrazu
   - obrazowanie medyczne 2D
   - obrazowanie 3D – przybliżenie technik oraz omówienie  formatów zapisu
  3. Korekta obrazów
  4. Przekształcenia obrazów wieloodcieniowych
   - filtry
  5. Podstawowe techniki detekcji
   - binaryzacja
  6. Przekształcenia logiczne i arytmetyczne
  7. Przekształcenia morfologiczne
   - erozja i dylatacja na obrazach binarnych
   - erozja i dylatacja na obrazach szarych
   - otwarcie i zamknięcie
   - otwarcie i zamknięcie na obrazach szarych
   - szkieletyzacja
   - przekształcenie TopHat
  8. Analiza przykładowych obrazów medycznych