Szczegółowe informacje

 •  
   

  Mathematica

  Analiza i przetwarzanie sygnałów w środowisku programu Mathematica z przykładami zastosowań do analizy drgań mechanicznych


  Cel kursu:
  Kurs wprowadza uczestników w zagadnienia drgań mechanicznych i przedstawia modele opisujące drgania w różnych układach fizycznych. Omówione zostaną również podstawowe pojęcia i definicje z zakresu przetwarzania sygnałów. Uzupełnieniem poznanych pojęć będzie szereg przykładów i ćwiczeń z zakresu analizy i przetwarzania sygnałów.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Osoby, które pragną wykorzystać program Mathematica w celu analizy i przetwarzania sygnałów. Pracownicy naukowi, nauczyciele przedmiotów technicznych zajmujący się analizą drgań mechanicznych.

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Mathematica na poziomie podstawowym oraz znajomość zagadnień z zakresu liczb zespolonych, funkcji trygonometrycznych oraz formalizmu Lagrange'a.

  Program kursu:

  1. Proste układy fizyczne
   - wahadło matematyczne
   - wahadło fizyczne
   - podwójne wahadło matematyczne
   - wahadło tłumione z wymuszeniem
  2. Rezonans
  3. Chaos
  4. Analiza i przetwarzanie sygnałów
   - podstawy
        • dyskretny sygnał czasowy
        • sygnały o skończonej długości
        • periodyzacja
   - sygnały w przestrzeniach Hilberta
   - analiza harmoniczna
        • dyskretna transformacja Fouriera DFT
        • szybka transformacja Fouriera FFT
        • analiza widma
        • analiza czasowo-częstotliwościowa
        • relacja nieoznaczoności
   - twierdzenie o próbkowaniu
   - filtry
        • splot
        • Z-transformacja
        • modulacja
  5. Zastosowania praktyczne
   - analiza i przetwarzanie dźwięku
   - analiza kardiogramu
   - analiza i przetwarzanie obrazów