Szczegółowe informacje

 •  
   

  Origin

  Origin: Graficzna wizualizacja danych.

  Cel kursu:
  Uczestnicy kursu zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystywania programu Origin do tworzenia zaawansowanych, graficznych prezentacji danych w formie wykresów 2D i 3D. Kurs zapoznaje uczestników ze szczegółami zaawansowanych procedur tworzenia wykresów oraz technik ich powielania. Każdy uczestnik kursu ma możliwość dogłębnego wniknięcia w technikę sporządzania dokumentów w formie raportów łączących na jednej stronie wykresy, opisy, arkusze danych i wyniki analiz.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Osoby zajmujące się analizą i wizualizacją danych liczbowych. Szkolenie jest skierowane do szerokiej grupy odbiorców, w tym pracowników naukowych, pracowników małych firm i wielkich korporacji, administracji publicznej i agencji rządowych, do wszystkich dla których wizualizacja danych jest częścią codziennej pracy, a zakres ich obowiązków wymaga sporządzania raportów zawierających zestawienia liczbowe i ich graficzną prezentację.

  Program kursu:

  1. Interfejs Użytkownika
   - pasek obiektów Origina
   - struktura projektu programu Origin
  2. Poruszanie się po projekcie OriginaProject Explorer
  3. Arkusz skoroszytu, operacje na kolumnach
   - tworzenie, usuwanie, zmiana nazwy arkuszy skoroszytu
   - struktura arkusza skoroszytu
   - ustawianie parametrów arkusza
   - wypełnianie kolumn liczbami, operacje na kolumnach, obliczenia w arkuszu
   - opcje rekalkulacji
   - dodawanie sparklines do rzędu nagłówkowego
  4. Tworzenie wykresów 2D w Originie
   - szablon Scatter, podstawowe informacje o obiektach graficznych w Originie
   - szablony wykresów
   - formatowanie wykresu
   - formatowanie osi liczbowych
   - formatowanie legendy wykresu
   - formatowanie warstwy wykresu i całej strony graficznej
   - łączenie punktów pomiarowych linią – szablon Line+Symbol
   - szablon wykresu Line
    -wykres punktowy ze słupkiem błędu
   - wykresy kilku serii danych
   - wykresy słupkowe
   - wykresy kołowe
   - wykresy będące nałożeniem kilku warstw rysunku
  5. Przegląd wykresów płaskich 2D
   - szablony Line
   - szablony Symbol
   - szablony Line + Symbol
   - szablony Column/Bar/Pie
   - szablony MultiY
   - szablony Y Offset/Waterfalls
   - wykresy Panelowe
  6. Tworzenie i formatowanie wykresów trójwymiarowych
   - szablony 3DXYY
   - szablony 3D Symbol/Bar/Vector
   - wykresy konturowe
   - wykresy szablonu 3D Surface, macierze w Originie
  7. Przegląd szablonów wykresów trójwymiarowych w Originie
   - szablony 3D XYY
   - szablony 3D Symbol/Bar/Vector
   - szablony 3D Surface
   - szablony Contour/ Heat M
   - grupa szablonów Profil
  8. Tworzenie wykresów w pustym oknie graficznym
  9. Korzystanie z kreatorów Layer Management i Plot Setup
  10. Tworzenie własnego szablonu wykresu