Szczegółowe informacje

 •  
   

  Origin

  Zastosowanie programu Origin w analizie sygnałów i przetwarzaniu obrazów w medycynie.

  Cel kursu:
  Kurs przeznaczony jest dla początkujących użytkowników programu.
  Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości oprogramowania Origin w zakresie przetwarzania sygnałów i przetwarzania obrazów (głównie obrazów medycznych).
  Teoria zostanie poparta licznymi przykładami.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących użytkowników programu.
  Origin jest środowiskiem umożliwiającym prowadzenie badań naukowych oraz rozwiązywanie problemów inżynierskich. Znalazł zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach nauki, takich jak: biologia, medycyna, astronomia, inżynieria.
  Tematyka szkolenia przeznaczona jest głównie dla osób zajmujących się przetwarzaniem sygnałów i obrazów pod kątem zagadnień medycznych, tj.:

  • analiza i przetwarzanie sygnałów biomedycznych (EKG, EMG, EEG)
  • przetwarzanie cyfrowych obrazów diagnostycznych (rentgenowskich, ultrasonograficznych, termograficznych).

  Program kursu:

  1. Wprowadzenie do programu Origin
   - rozpoczęcie pracy z programem
  2. Analiza sygnałów
   - sygnały analogowe i cyfrowe
   - algorytmy przetwarzania sygnału w programie Origin
  3. Sygnały biomedyczne
   - sygnały EKG
   - sygnały EMG
   - sygnały EEG
  4. Przykładowe działania na sygnałach EKG – zadania
  5. Operacje na obrazie
   - importowanie obrazów
  6. Obrazy medyczne
   - aktywizacja obrazów
   - formaty
   - głębia bitowa
   - przestrzeń barw
  7. Podstawowe narzędzia przetwarzania obrazu
   - tworzenie profilu
   - histogram profilu
   - przekształcenia geometryczne
  8. Narzędzia detekcji obiektów
   - binaryzacja
   - filtry do detekcji krawędzi
        • gradient
        • filtr Sobela
        • filtr Prewitta
        • laplasjan