Szczegółowe informacje

 •  
   

  Origin

  Origin: Analiza przeżywalności i modelowanie krzywej dose-response w zagadnieniach ochrony środowiska i ekologii.

  Cel kursu:
  Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom możliwości przeprowadzania analizy statystycznej przy pomocy programu Origin.
  W szkoleniu zostanie wykorzystanych szereg modeli statystycznych, estymatorów i testów zawartych w programie. Zaprezentowana zostanie możliwość wizualizacji otrzymanych danych w trakcie badania i wyciągania odpowiednich wniosków na podstawie wnikliwej analizy.
  Szkolenie będzie bogate w różnego rodzaju przykłady i ćwiczenia praktyczne. Przykłady zastosowania omawianych zagadnień będą dotyczyły głównie badań przeprowadzanych w różnych dziedzinach nauk biomedycznych.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Szkolenie przeznaczone jest dla osób posługujących się programem Origin na poziomie zaawansowanym.
  Adresatami są przede wszystkim osoby wykorzystujące metody statystyczne w swojej codziennej pracy.
  Analiza przeżycia głównie używana była do celów aktuarialnych (zagadnienie długości życia ubezpieczonego). Techniki analizy przeżycia wykorzystywane są również w zagadnieniach medycznych, ekonomicznych, czy społecznych (estymacja kosztów opieki zdrowotnej, długość życia pacjentów po przeszczepie, wpływ przyjmowania leków na długość życia chorego).

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Origin na poziomie zaawansowanym oraz bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

  Program kursu:

  1. Analiza przeżywalności
   - estymacja funkcji przeżycia
        • estymator Kaplana-Meiera
   - model proporcjonalnego hazardu Coxa
   - zapisywanie ustawień przeprowadzanej analizy przeżywalności
        • generowanie kodu skryptu podczas analizy danych
  2. Analiza dose-response
   - czym jest zależność dose-response?
   - równanie krzywej dose-response
   - inne sposoby pomiaru odpowiedzi na agonistę
   - wyznaczanie wartości ECX
   - kiedy dopasowywać sigmoidalną zależność dose-response?
   - operacyjny model działania agonistyk
  3. Relacja dose-response w obecności antagonisty
   - model współzawodniczącego antagonisty
   - globalne dopasowanie krzywych dose-response w modelu współzawodniczącego antagonisty
   - znajdowanie wartości EC50 agonisty w modelu współzawodniczącego antagonisty
  4. Złożone zależności dose-response
   - asymetryczne zależności Dose-Response
   - dzwonowa zależność dose-response
        • kombinacja dwudzwonowych zależności
        • zależności gaussowskie
   - dwufazowa zależność dose-response