Szczegółowe informacje

 •  
   

  Origin

  Parametryzowane procedury importu danych, ich definiowanie i mechanizmy wielokrotnego wykorzystania w pozyskiwaniu danych pomiarowych w środowisku programu Origin.

  Cel kursu:
  Szkolenie zawiera przydatne informacje na temat importu danych, ich definiowanie i mechanizmy wielokrotnego wykorzystania w pozyskiwaniu danych pomiarowych.
  Przedstawione zostaną możliwości filtrowania danych przygotowywanych do importu. Program posiada możliwość importu wielu plików, definiowania zakresu importowanych danych, wyboru kształtu importowanych danych jak i importu zewnętrznych baz danych. Teoria zostanie utrwalona przez zastosowanie w ćwiczeniach praktycznych dla uczestników.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Szkolenie przeznaczone jest dla osób posługujących się programem Origin na poziomie zaawansowanym.
  Program kursu skierowany jest dla osób korzystających z programu Origin i chcących przetwarzać w nim dane zaimportowane z innych formatów. W programie istnieje możliwość importu danych graficznych jak i dźwiękowych.

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Origin na poziomie zaawansowanym.

  Program kursu:

  1. Szybki import danych
   - import metodą drag and drop
   - import z plików Excel
  2. Import Wizard
   - import plików
        • import pojedynczych plików
        • importowanie grupy plików
   - import ASCII
        • import Single ASCII
        • import Multiple ASCII
  3. Zaawansowane metody importu danych
   - zapisywanie ustawień importu
        • tworzenie filtra importu z wstępną obróbką danych
   - importowanie części danych
   - importowanie danych graficznych, dźwiękowych
  4. Import z bazy danych
   - import baz danych
   - zapisywanie ustawień importu
  5. Importowanie danych ze źródeł analogowych
   - przygotowanie plików źródłowych do importu
   - przetwarzanie i porządkowanie danych po imporcie
   - wyznaczanie niepewności zdigitalizowanych danych
        • ocena niepewności zaimportowanych danych