Szczegółowe informacje

 •  
   

  Mathcad 15


  Analiza sygnałów i procedury przetwarzania obrazów w środowisku programu Mathcad w zastosowaniu do analizy obrazów w systemach przemysłowych.


  Cel kursu:
  W czasie trwania kursu prezentowane są uczestnikom możliwości wykorzystania programu Mathcad do analizy sygnałów oraz obrazów. Uczestnicy zapoznają się z szeregiem filtrów m.in. do detekcji krawędzi oraz wygładzających, przekształcaniem obrazów oraz metodami korekty błędów akwizycji danych.


  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Pracownicy naukowi, inżynierowie i technicy zajmujący się analizą sygnałów i obrazów.

  Program kursu:

  1. Analiza sygnałów cyfrowych
   - generowanie sygnałów
   - kwantyzacja sygnałów cyfrowych
   - szybka transformata Fouriera
   - splot i korelacja
   - odczyt pliku WAV i jego charakterystyka
  2. Wstęp do przetwarzania i analizy danych obrazowych
   - wczytywanie plików graficznych
   - podstawowe przekształcenia obrazu - Picture Toolbar
   - obraz jako macierz
   - zapis obrazu w różnych formatach
  3. Akwizycja i zapis obrazów cyfrowych
   - formaty obrazów cyfrowych
   - rozdzielczość obrazów cyfrowych
   - przestrzenie barw
  4. Podstawowe przekształcenia na obrazach
   - filtry wygładzające
        • minimalny
        • maksymalny
        • medianowy
   - filtry częstotliwościowe
        • dolnoprzepustowy
        • górnoprzepustowy
   - działania na histogramie obrazu
  5. Detekcja obiektów
   - binaryzacja
   - filtry do detekcji krawędzi
        • filtr Robertsa
        • filtr Sobela
        • filtr Prewitta
        • laplasjan
        • filtr Frei-Chan
  6. Operacje na obrazach binarnych
   - przekształcenia logiczne i arytmetyczne
   - przekształcenia morfologiczne
        • erozja
        • dylatacja
        • szkieletyzacja
  7. Typowe błędy akwizycji i techniki korekty
   - detekcja i metody redukcji szumu w obrazie
   - efekt cienia
        • uśrednianie arytmetyczne
        • uśrednianie poprzez zamknięcie
        • korekcja funkcją Laplace'a
  8. Przykładowe procedury przetwarzania obrazu
   - zagadnienia detekcji ruchu i analizy obrazów ruchomych
   - detekcja wad elementów na taśmie produkcyjnej