Szczegółowe informacje

 •  
   

  Mathcad 15

  Realizacja przez program Mathcad obliczeń inicjowanych z poziomu innych aplikacji środowiska Windows.


  Cel kursu:
  Uczestnik kursu zostanie zapoznany z możliwościami wykorzystywania programu Mathcad w połączeniu z innymi aplikacjami. Kurs pozwoli zdobyć wiedzę niezbędną do programowania w środowisku Mathcad, rozwija umiejętność posługiwania się programami w kierunku bardziej zaawansowanym oraz daje możliwości automatyzacji pracy.


  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Pracownicy naukowi, inżynierowie i technicy wprowadzający do swojej codziennej pracy bardziej zaawansowane procedury obliczeniowe, w których przydatne jest korzystanie z elementów powtarzalności i automatyzacji.

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Mathcad na poziomie podstawowym, wskazana znajomość Visual Basic for Application.

  Program kursu:

  1. Wstęp do makroprogramowania
  2. Blok programowy
   - Add Line
   - zmienna lokalna
  3. Typy danych
   - zmienna skalarna
   - zmienna zakresowa
   - zmienna wektorowa i macierzowa
   - zmienna tekstowa
   - zagnieżdżenie danych
  4. Rozgałęzienie sterowania
   - instrukcja warunkowa if
   - instrukcja warunkowa z alternatywą if...otherwise
  5. Iteracje
   - pętla for
   - instrukcja while
   - przerwanie pętli break
   - kontynuacja pętli continue
  6. Obsługa błędów
   - funkcja error
   - instrukcja on error
  7. Samowystarczalność arkuszy
  8. Visual Basic for Application
  9. Wywołania zewnętrzne
   - eksport danych z poziomu menu programu Mathcad
   - import danych z poziomu menu programu Mathcad
   - eksport i import danych za pomocą funkcji wbudowanych
        • WRITEPRN, WRITEEXCEL, WRITECSV
        • READPRN, READEXCEL, READCSV
        • APPENDPRN
  10. Mathcad Automation API