Szczegółowe informacje

 •  
   

  Mathcad 15


  Projektowanie eksperymentów (DOE) i procedury SixSigma jako narzędzia zarządzania jakością.


  Cel kursu:
  W czasie trwania kursu omówione zostaną schematy projektowania doświadczeń, strategie modelowania oraz metody optymalizacji. Przedstawiona zostanie koncepcja Six Sigma, strategie OFAT i ALLFAT oraz metoda Taguchi jako koncepcja projektowania odpornego (Robust Design).


  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Pracownicy naukowi oraz osoby zarządzające produkcją w firmach, chcące poszerzyć wiedzę z zakresu projektowania eksperymentów oraz metodyki zarządzania jakością SixSigma.

  Program kursu:

  1. Wprowadzenie
  2. Six Sigma
   - schemat Six Sigma
   - fazy SixSigma
   - model i kryterium optymalizacyjne
   - off-line quality engineering
   - kolejność postępowania
  3. Identyfikacja problemu
   - etapy planowania doświadczeń
   - skale pomiarowe Stevensa
   - modele prognostyczne dla wejść dyskretnych i ciągłych
   - typy planów doświadczenia
   - wybór planu doświadczenia
  4. Strategia OFAT
  5. Funkcje i operacje pomocnicze
   - powtórzenia pomiarów
   - podział planu na bloki
   - randomizacja
   - generowanie planu o zadanych cechach
   - wykres Pareto
  6. Strategia ALLFAT - plany czynnikowe
   - plan eliminacyjny Placketta-Burmana
  7. Strategia ALLFAT - plany powierzchni odpowiedzi
  8. Metoda Taguchi
   - wprowadzenie do Robust Design
   - koncepcja metody Taguchi
   - statystyka SNR