Szczegółowe informacje

 •  
   

  Surfer

  Automatyzacja wizualizacji i analiz za pomocą języka skryptowego.

  Cel kursu:
  Wprowadzenie uczestników w podstawy programowania w środowisku Visual Basic w zakresie niezbędnym do automatyzacji wizualizacji danych za pomocą programu Surfer. Omówienie różnych aspektów wykorzystania pakietu Scripter do automatyzacji Surfer’a. Zaprezentowanie możliwości uruchamiania wizualizacji z poziomu innych aplikacji środowiska MS Windows (MS Word).

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Kurs adresowany jest do osób, które używając programu Surfer do analiz i wizualizacji, przenoszą wyniki do innych aplikacji. Temat polecamy też wszystkim, którzy wykonują powtarzające się, raz zaprojektowane analizy dla zmieniających się zestawów danych.

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Surfer w zakresie szkolenia podstawowego.

  Program kursu:

  1. Kontrolowanie procedur programu Surfer z poziomu języka skryptowego
  2. Co to jest Golden Software Scripter?
  3. Podstawy programowania w środowisku Visual Basic
   - obiekty aplikacji
   - hierarchia obiektów aplikacji Surfer
   - atrybuty obiektów
   - własności i metody aplikacji
   - serwis zabezpieczany przez obiekt
   - dostęp do obiektów w modelu hierarchicznym
  4. Surfer jako obiekt środowiska Visual Basic
  5. Surfer - główne obiekty i kolekcje obiektów aplikacji
  6. Scripter jako środowisko edycji i uruchamiania skryptów
   - interfejs użytkownika
   - menu główne Scriptera
  7. Praca z dokumentami skryptowymi
  8. Dostosowanie wyglądu interfejsu Scriptera
  9. Praca z kodem źródłowym skryptów
  10. Drukowanie
  11. System Help
   - tworzenie skryptów
   - podstawowe struktury języka
  12. Ogólna struktura programu
  13. Kontynuacja linii
  14. Komentarze
  15. Definiowanie zmiennych
  16. Zmienne globalne
  17. Operatory
  18. Instrukcje sterujące
  19. Podprogramy i funkcje
  20. Funkcje i procedury wbudowane
  21. Komendy wejściowe
   - moduły
   - elementy interaktywne
   - przegląd obiektów
   - kompatybilność z Visual Basic'em
   - uruchamianie skryptów i debuging
  22. Różnice w obiektach w poszczególnych wersjach programu Surfer
  23. Przykłady
   - tworzenie i wydruk mapy izolinii
   - otwieranie, zapisywanie i zamykanie dokumentów
   - obliczenia na bazie gridingu
   - mapy warstwowe
   - modyfikacja osi
  24. Przykłady uruchamiania wizualizacji za pomocą programu Surfer z poziomu MS Word