Szczegółowe informacje

 •  
   

  Surfer

  Modelowanie wariogramu jako technika zwiększenia dokładności map izolinii.


  Cel kursu:

  Celem kursu jest ukazanie zastosowania programu w zagadnieniach związanych z monitoringiem środowiska, sporzadzaniem map izoliniowych. Omówionych zostanie szereg modeli wariogramów zawartych w programie Surfer. Przedstawione zostaną sposoby edycji parametrów wariogramu i sposoby modelowania wariogramów (bezkierunkowych i kierunkowych). Znajomość struktur wariogramów ułatwia podejmowanie decyzji odnośnie zasięgu sieci monitoringowej. Techniki modelowania wariogramów są przydatne na etapie projektowania sieci pomiarowej lub punktów poboru prób w zagadnieniach związanych z monitoringiem środowiska. Modelowanie i analiza wariogramów ma znaczenie dla jakości procesu griddingu oraz dla sporządzania map dowolnych typów, a w szczególności map izoliniowych. Teoria zostanie poparta przykładami.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Osoby zajmujące się wizualizacją i analizą zagadnień związanych z monitoringiem środowiska, tworzeniem map izoliniowych.

  Wymagania wstępne:
  Umiejętność obsługi programu Surfer w zakresie szkolenia podstawowego.

  Program kursu:

  1. Wprowadzenie – badania geostatystyczne w monitoringu środowiska
   - problematyka liczebności pomiarów (obserwacji) w analizie przestrzennej
   - wariogram empiryczny i model teoretyczny wariogramu
  2. Wybór modelu wariogramu
   - modele teoretyczne w programie Surfer
  3. Wariogram empiryczny – ocena wstępna
   - problematyka geometrii wariogramów empirycznych w różnych częściach układu współrzędnych
  4. Dobór i edycja parametrów modelu wariogramu
   - filtrowanie danych wejściowych
   - parametry wariogramów empirycznych
   - edycja parametrów i zmiana typu modelu wariogramu
   - procedura automatycznego dopasowania modelu teoretycznego
  5. Modelowanie wariogramów
   - modelowanie wariogramów bezkierunkowych
   - przekształcenie oceny logarytmicznej na arytmetyczną
   - modelowanie wariogramów anizotropowych
  6. Ocena jakości modelowania wariogramu
   - określenie błędu bezwzględnego i względnego
   - modelowanie wariogramów w monitoringu środowiska