Szczegółowe informacje

 •  
   

  AquaChem

  Analiza i interpretacja danych hydrogeochemicznych.


  Cel kursu:
  Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami interpretacji i analizy danych dotyczących składu chemicznego próbek wód podziemnych. Program ćwiczeń obejmuje stworzenie przykładowej bazy danych zawierającej wyniki analiz chemicznych wód. W kolejnym etapie uczestnicy są zapoznawani z możliwościami interpretacji danych przy pomocy stosowanych w hydrogeochemii standardowych metod graficznych. Stosowanie programu w znaczący sposób skraca czas analizy danych i ułatwia interpretację obserwowanych przestrzennych i czasowych zmian składu chemicznego wód podziemnych.

  Czas trwania:
  Szkolenie jednodniowe, w godz. 09:00 - 16:00.

  Miejsce szkolenia:
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy Gambit COiS Sp. z o.o. w Krakowie.

  Adresaci kursu:
  Osoby zajmujące się analizą danych środowiskowych w aspekcie zagospodarowania, ochrony i monitoringu wód podziemnych. Specjaliści z dziedziny ochrony środowiska, inżynierii środowiska, hydrogeologii i nauk pokrewnych.

  Wymagania wstępne:
  Znajomość zagadnień z zakresu hydrogeologii, w szczególności zaś hydrogeochemii.

  Program kursu:

  1. Informacje wstępne
   - skład chemiczny wód podziemnych
   - naturalne i antropogeniczne procesy kształtujące skład chemiczny wód podziemnych
   - podstawowe funkcje i zastosowania programu AquaChem
  2. Tworzenie baz danych wyników oznaczeń składu chemicznego próbek wody
  3. Wymiana danych z arkuszami kalkulacyjnymi
  4. Operacje na bazie danych: przeszukiwanie, sortowanie, wybór próbek reprezentatywnych i grup próbek tego samego typu
  5. Podstawowe obliczenia hydrogeochemiczne i statystyczne
  6. Graficzne metody prezentacji danych hydrogeochemicznych
   - tworzenie wykresów
   - eksport rysunków do innych formatów graficznych
   - drukowanie
  7. Analiza danych w układzie przestrzennym i czasowym
   - współpraca z mapami w formacie *.dxf
  8. Przygotowywanie raportów i drukowanie
  9. Wprowadzenie do współpracy z programem do obliczeń hydrogeochemicznych PHREEQC Interactive
  10. Ćwiczenia z możliwością pracy na własnych bazach wyników analiz chemicznych próbek wód podziemnych